Μενού Κλείσιμο

Νέο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Ε. Σ. Χιονίδης, εισηγητής για την «Κυκλική Οικονομία»

Στο διεθνές συνέδριο για την «Κυκλική Οικονομία – Εδαφική Συνοχή – Νησιωτικότητα», που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχε ως εισηγητής και εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της Κ.Ε.Δ.Ε. – Δήμαρχος Κατερίνης, Σάββας Χιονίδης.

Όπως διευκρίνισε σε δήλωσή του στο περιθώριο του συνεδρίου ο Δήμαρχος Κατερίνης:

«Αναδεικνύουμε την σημασία της Κυκλικής Οικονομίας και των θετικών επιπτώσεων από την υιοθέτηση της στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Η κυκλική οικονομία συνιστά την σταδιακή δημιουργία ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου που επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων».

Παράλληλα όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κος Χιονίδης: «Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις βάσεις για μία κυκλική οικονομία βασισμένη στην έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη, που θα συμβάλλει στην τόνωση της περιφερειακής οικονομίας και στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, το συνέδριο εξέτασε τις διεθνείς τάσεις προώθησης των πολιτικών της κυκλικής οικονομίας καθώς και των προοπτικών εφαρμογής τους σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ειδικότερα, επεδίωξε την:

-Ενημέρωση για την πορεία εφαρμογής των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προσέγγιση των στόχων που έχουν τεθεί.

-Ανάδειξη των ευκαιριών που αναδύονται από την αλλαγή του θεσμικού και χρηματοδοτικού πλαισίου των έργων, την ανάπτυξη και ενσωμάτωση καινοτομιών στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

-Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών μέσα από πιλοτικά προγράμματα και ολοκληρωμένους σχεδιασμούς σε περιφερειακό επίπεδο.

-Διευρυμένη συζήτηση για το σχεδιασμό των απαιτούμενων υποδομών, αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του Περιφερειακού Σχεδιασμού.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ