Μενού Κλείσιμο

Νέα δεδομένα της ΗΔΙΚΑ -Σύλλογος διαβητικών Ν. Πιερίας -ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ -Σε συνέχεια του άρθρου της Προέδρου Συλλόγου Διαβητικών Ν.Πιερίας -Διοικητικό Μέλος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ – Σωτηρίας Ουσταμπασίδου

Θέμα: Αριθμός πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα
Σχετικό: Έγγραφο ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με Α.Π. 954/03-10-2023 ( Α.Π. ΗΔΙΚΑ 9564/03-10-2023 )
Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε παρακάτω με τα στοιχεία που ζητήσατε:
1. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που έχουν ενταχθεί σε τουλάχιστον ένα θεραπευτικό
πρωτόκολλο Σακχαρώδους Διαβήτη είναι:
Π ΠΛΗΘΟΣ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ 1.193.003

2. Ο αριθμός των πασχόντων ανά θεραπευτικό πρωτόκολλο Σακχαρώδους Διαβήτη έχει
διαμορφωθεί ως εξής:

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ*
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 1
(ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ) 51.842
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 1.185.734
ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ 35.453
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 21.136
ΝΕΟΓΝΙΚΟΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ 37
ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΠΕΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 1.371

Κωδικός: ΥΔΥ.2 – Ε1 01/01 18.9.2018 Σελ. 2/4
* Για το πλήθος των πασχόντων ανά πρωτόκολλο προσμετρούνται τα άτομα που έχουν ενταχθεί σε
κάθε ένα πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ένα άτομο έχει ενταχθεί σε περισσότερα του ενός
πρωτόκολλα, τότε θα προσμετρηθεί σε κάθε ένα από τα πρωτόκολλα αυτά. Για τον λόγο αυτό δε θα
πρέπει σε καμία περίπτωση να αθροιστεί το πλήθος των πασχόντων ανά πρωτόκολλο για να παραχθεί
ο συνολικός αριθμός των πασχόντων από Σακχαρώδη Διαβήτη στην Ελλάδα.
Συνταγογράφηση που προκύπτει για τις διαγνώσεις Ε12 και Ε14, που δεν εντάσσονται σε κάποιο
θεραπευτικό πρωτόκολλο, καλύπτεται από το πρωτόκολλο ΑΛΛΟΙ ΤΥΠΟΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Διαβητικών Ν.Πιερίας
Η Πρόεδρος
Σωτηρία Ουσταμπασίδου

Οι ειδήσεις της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ