Μενού Κλείσιμο

Μια ακόμη… ευκαιρία

Ευνοϊκή Ρύθμιση Οφειλών προς το Δήμο Κατερίνης

Με την καταβολή της πρώτης δόσης, αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων, σημειώνει σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Κατερίνης

Την δυνατότητα να ρυθμίσουν με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους τις οφειλές τους προς το Δήμο Κατερίνης έχουν οι οφειλέτες, μετά από την ψήφιση στη Βουλή και δημοσίευση της νομοθετικής διάταξης για την ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους.

Συγκεκριμένα οι οφειλές προς το Δήμο Κατερίνης δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται μετά από επιλογή του οφειλέτη, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης τα 20 ευρώ. Αναλόγως του αριθμού των δόσεων που θα επιλεγεί, θα υπάρχει και η αντίστοιχη απαλλαγή από προσαυξήσεις, με ανώτατο όριο απαλλαγής σε ποσοστό 100% στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής και με κατώτατο όριο σε ποσοστό 50% σε περίπτωση επιλογής καταβολής της οφειλής σε 73-100 δόσεις.
Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει μέχρι 30 Νοεμβρίου 2017.
Με την καταβολή της 1ης δόσης χορηγείται δημοτική ενημερότητα και αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων .
Με την καταβολή 25% της οφειλής που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση, είναι δυνατή η αναστολή των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες .
Ο οφειλέτης εφόσον υπαχθεί και καταβάλει: α) το 5% της ρυθμιζόμενης οφειλής, για οφειλή μέχρι 5.000 ευρώ β) το 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής, για οφειλή από 5.000,01 ευρώ έως 10.000 ευρώ και γ) το 20% της ρυθμιζόμενης οφειλής, για οφειλή από δέκα χιλιάδες και μηδέν ένα 10.000,01 ευρώ και πάνω, ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης της φορολογικής ενημερότητας προς την αρμόδια ΔΟΥ
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Κατερίνης καλεί τους ενδιαφερόμενους πολίτες να αξιοποιήσουν την ευνοϊκή ρύθμιση και να τακτοποιήσουν οριστικά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Δήμο Κατερίνης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης: 2351350422-2351350521-2351350443-2351350442.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ