Μενού Κλείσιμο

Μέχρι να… απαντήσει ο Υπουργός!

Νέα ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ για τον ΧΥΤΑ στο Λιτόχωρο

Οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής και Γιάννης Δελής, επανέρχονται στο ζήτημα του ΧΥΤΑ Λιτοχώρου, αφού ουδέποτε ο Υπουργός Περιβάλλοντος δεν απάντησε στο ερώτημα που είχαν καταθέσει. Οι δύο βουλευτές επιμένουν πως η λήψη άμεσων μέτρων για το ΧΥΤΑ Λιτοχώρου είναι απαραίτητη, ώστε να εξαλειφθούν οι σοβαροί κίνδυνοι που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον

Στο κείμενο της ερώτησής τους οι βουλευτές αναφέρουν ότι επανέρχονται στην ερώτηση τυους (υπ’ αριθμ. 3405/12.02.2018), σχετικά με τα άμεσα μέτρα για το Χ.Υ.Τ.Α. Λιτοχώρου Π.Ε. Πιερίας για την εξάλειψη των σοβαρών  κινδύνων που εγκυμονεί για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον, η οποία παραμένει αναπάντητη από τα Υπουργεία παρόλο που έχει παρέλθει αρκετό διάστημα από την κατάθεση της.

Η ερώτηση τους είναι:

«Σε έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας (23-11-2017), που αφορά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Ανανέωση – Τροποποίηση των Περιβαλλοντικών Όρων του Έργου: “Επέκταση ΧΥΤΑ 2ης Δ.Ε. Ν. Πιερίας”, για το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων που λειτουργεί στη θέση “Ξηροκάμπι” της Δ.Κ. Λιτοχώρου, Δ.Ε. Λιτοχώρου, Δ. Δίου – Ολύμπου, Π.Ε. Πιερίας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σημειώνονται ανάμεσα σε άλλα, ότι:

-“Σε συνέχεια της από 14-09-2017 αυτοψίας μας στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής  Αποβλήτων  (ΧΥΤΑ) του θέματος, ο οποίος εντάσσεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Π.Κ.Μ., διαπιστώθηκε ότι δεν ικανοποιείται κατασκευαστικά και  συνεπώς  λειτουργικά η πλειοψηφία των τεχνικών προδιαγραφών που διέπουν τους ΧΥΤΑ, βάσει της Κ.Υ.Α. 114218/97.”

-“Επιπρόσθετα, βάσει σχεδιασμού, το υφιστάμενο κύτταρο του ΧΥΤΑ από άποψη δυναμικότητας έχει πληρωθεί. Ως αποτέλεσμα αυτών, ο χώρος εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.”

-“Τα στραγγίσματα από το εν λειτουργία κύτταρο συσσωρεύονται μέχρι σήμερα στο χώρο της επέκτασης, δηλ. στο ανενεργό κύτταρο του Χ.Υ.Τ.Α..”

-“….καθώς η σύσταση του εδάφους της περιοχής, με την υψηλή διαπερατότητα που παρουσιάζουν τα κροκαλοπαγή, ασβεστολιθικής, κυρίως, σύστασης, εγκυμονεί κινδύνους για τη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, από τα ανεπεξέργαστα στραγγίσματα του υφιστάμενου κυττάρου, αλλά και από πιθανές αστοχίες του συστήματος συλλογής και αποθήκευσης στραγγισμάτων, (του νέου κυττάρου) που πρόκειται να εγκατασταθεί.”»

Οι κύριοι Βαρδαλής και Δελής, ζητούν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί και ποιά μέτρα προτίθεται να πάρει για:

-Την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, αλλά και για την διασφάλιση της εφαρμογής των όρων λειτουργίας της προβλεπόμενης επέκτασής του, σε συνδυασμό με τη σταδιακή αποκατάσταση των τελειωμένων πρανών του απορριμματικού αναγλύφου και τη λήψη κάθε πρόσθετου μέτρου για το δραστικό περιορισμό της οπτικής ρύπανσης.

-Τη γενναία επιχορήγηση με κεντρικούς δημόσιους πόρους των πιο πάνω παρεμβάσεων μαζί και των έργων ασφαλούς διαχείρισης των στραγγισμάτων και του βιοαερίου, παίρνοντας υπόψη ότι η εύρυθμη λειτουργία του έργου, λόγω της χωροθέτησής του σε επαφή με τον παρακείμενο ορεινό όγκο του Ολύμπου, έχει μεγάλη σημασία για όλη την ευρύτερη περιοχή.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ