Μενού Κλείσιμο

Με στρατηγική στις Βρυξέλλες

Η Π.Κ. Μακεδονίας παρουσίασε τις προτάσεις της για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

 

Η στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της κυκλικής οικονομίας παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο πλαίσιο της «Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων της Ευρώπης», στις Βρυξέλλες, με θέμα «Η Συμβολή της Κυκλικής Οικονομίας στην Αειφόρο Ανάπτυξη».

Το στρατηγικό σχέδιο της Περιφέρειας στοχεύει στην ενίσχυση των επενδύσεων από τις επιχειρήσεις σε δράσεις κυκλικής οικονομίας, στην ενσωμάτωση πολιτικών και δράσεων από δημόσιους φορείς για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας και στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και ενημέρωσης για τα οφέλη από την κυκλική οικονομία.

Το στρατηγικό σχέδιο στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

-Την ενίσχυση δράσεων κυκλικής οικονομίας από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω της επιπρόσθετης μοριοδότησης προτάσεων κυκλικής οικονομίας, την έκδοση κουπονιών καινοτομίας για την κυκλική οικονομία και τη δημιουργία εντός της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας της Περιφέρειας, ενός μηχανισμού υποστήριξης των επιχειρήσεων για δράσεις κυκλικής οικονομίας.

-Την ενσωμάτωση της κυκλικής οικονομίας στο σχεδιασμό του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονάις της επόμενης προγραμματικής περιόδου.

-Την περαιτέρω εξειδίκευση της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας RIS3 έτσι ώστε να ενσωματώνει την έννοια της κυκλικής οικονομίας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Σλοβένικη Ένωση Επιχειρήσεων και Ερευνών (Slovenian Business & Research Association – SBRA), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «HIGHER», στο οποίο συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας. Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπροσώπησε ο Αν. Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης.

Η συμμετοχή της Περιφέρειας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ανάδειξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως Επιχειρηματικής Περιφέρειας της Ευρώπης για το 2018.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης οι:

Janez Potočnik, πρώην Επίτροπος της Σλοβενίας, ο οποίος αναφέρθηκε στη συμβολή της κυκλικής οικονομίας στην επίτευξη των στόχων αειφορικής ανάπτυξης.

Igor Kos από το Ινστιτούτο WCYCLE του Μάριμπορ, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζει η πόλη.

-Vilys Mantas από το Κέντρο Καινοτομίας της Λιθουανίας (Lithouanian Innovation Centre), ο οποίος αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το κέντρο για τη διάδοση της κυκλικής οικονομίας.

-Selada Catarina επικεφαλής του φορέα CEiiA CityLab της Πορτογαλίας, η οποία παρουσίασε τις πολιτικές των Περιφερειών της Πορτογαλίας για την κυκλική οικονομία και αναφέρθηκε σε καλές πρακτικές, όπως το «waste coin».

-Antinarella Daniele από την Περιφέρεια του Abruzzo Ιταλίας, ο οποίος αναφέρθηκε στη «Χάρτα της Πεσκάρας», που έχουν υπογράψει τοπικοί φορείς και επιχειρήσεις προκειμένου να προωθήσουν την αειφορική ανάπτυξη της περιοχής τους.

-Orsola Bolognani από την εταιρεία Fater η οποία εξειδικεύεται στην αξιοποίηση προϊόντων προσωπικής υγιεινής, όπως οι πάνες οι οποίες αποτελούν αυτή την στιγμή το 20% του μη ανακυκλώσιμου κλάσματος των απορριμμάτων.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ