Μενού Κλείσιμο

Με ψηφιακό βήμα ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Τρεις νέες δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότας παρουσιάστηκαν στο ΕΒΕ Πιερίας

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ για το Ψηφιακό Βήμα και από 55.000 έως 400.000 ευρώ για το Ψηφιακό Άλμα

Πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Πιερίας, το απόγευμα της Δευτέρας, ενημερωτική εκδήλωση, στο πλαίσιο της προκήρυξης των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Άλμα» και «Ποιοτικός εκσυγχρονισμός».

Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας Ηλίας Χατζηχριστοδούλου, αφού ευχαρίστησε τα στελέχη του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ανέφερε ότι: «Το Επιμελητήριο Πιερίας στο πλαίσιο της συνεχούς και έγκυρης ενημέρωσης των μελών πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις παρουσιάζοντας τις δράσεις αυτές, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις να μπορέσουν να συμμετέχουν και να τις εκμεταλλευτούν προς όφελός τους».

Το στέλεχος του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ Δημήτρης Γιαλόγλου, παρουσίασε τις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» που στοχεύουν στην ψηφιακή αναβάθμιση των μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που διαθέτουν ένα τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ποιες προϋποθέσεις οφείλουν να πληρούν οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν, οι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, εξοπλισμού πληροφορικής, κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, όπως επίσης και κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους (hosting, παρουσία στα Social media κλπ), ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων και η επιδότηση, και το ερωτηματολόγιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εντύπου ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Πριν την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάθε επιχείρηση πρέπει να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο και κατατάσσεται με βάση την ψηφιακή της κατάσταση σε μια από τις 4 ψηφιακές βαθμίδες που ορίζουν τα επίπεδα ψηφιακής ωριμότητας.

Στο «Ψηφιακό Βήμα» το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση της επιχείρησης τουλάχιστον κατά 1 βαθμίδα, ενώ στο «Ψηφιακό Άλμα» τουλάχιστον κατά 2 βαθμίδες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 5.000 έως 50.000 ευρώ για το Ψηφιακό Βήμα και από 55.000 έως 400.000 ευρώ για το Ψηφιακό Άλμα, ενώ το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50% και στις δύο Δράσεις.

Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης από 11 Ιουνίου 2018 έως 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ο χρόνος υλοποίησης των επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες για το «Ψηφιακό Βήμα» και 18 μήνες για το «Ψηφιακό Άλμα» από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Το στέλεχος του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Υπ. Δημοσιότητας-Πληροφόρησης Ιωάννης Τσιτσόπουλος παρουσίασε τη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», που αφορά στην ενίσχυση των μεσαίων επιχειρήσεων (από 50 άτομα και άνω), με επιλέξιμους τομείς κατά προτεραιότητα τους: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), περιβάλλον, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία, Υλικά-Κατασκευές, καθώς και τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και τις επιλέξιμες δαπάνες όπως η απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, η εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης- διαχείρισης ποιότητας, ο σχεδιασμός, η τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000 € και το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 50%. Έναρξη υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης από 27 Ιουνίου 2018. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν σε βάθος για τις δράσεις, να απευθύνουν ερωτήσεις και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πιερίας κ. Ηλίας Χατζηχριστοδούλου ανέφερε ότι το Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθεί και άλλη ενημερωτική εκδήλωση με στελέχη του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, με όσες δράσεις είναι σε εξέλιξη.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ