Μενού Κλείσιμο

Με ωράριο Χριστουγέννων η αγορά

Ανοιχτά τα καταστήματα Κυριακή 17, 24 και 31 Δεκεμβρίου

Για τη λειτουργία των καταστημάτων τα φετινά Χριστούγεννα και τις Κυριακές του Δεκεμβρίου που αυτά είναι ανοικτά, ενημέρωσε τους Εμπορικούς Συλλόγους της χώρας η ΕΣΕΕ.

Η ενημέρωση έγινε με αφορμή πολλά ερωτήματα, που ήδη δέχεται η ΕΣΕΕ από Εμπορικούς Συλλόγους σχετικά με το τι ισχύει για τα φετινά Χριστούγεννα και τις Κυριακές του Δεκεμβρίου που είναι ανοιχτά τα καταστήματα και ενόψει της διαμόρφωσης των εορταστικών ωραρίων των τοπικών αγορών.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 ν. 4177/2013, όπως ισχύει σήμερα επιτρέπεται προαιρετικά η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις δύο Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων, καθώς και την τελευταία Κυριακή κάθε έτους.

Από αυτό προκύπτε οτι, τα καταστήματα κατά τις φετινές γιορτές θα λειτουργήσουν κατά τις δύο Κυριακές προ των Χριστουγέννων (17 και 24 Δεκεμβρίου αντίστοιχα) και στις 31 Δεκεμβρίου, τελευταία Κυριακή (και ημέρα) του χρόνου.

Το πλαίσιο ωραρίου για τις συγκεκριμένες Κυριακές καθορίζεται  από ώρα 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του ν. 2224/1994.

Η απασχόληση των εργαζομένων σε εμπορικά καταστήματα που θα λειτουργήσουν τις τρεις Κυριακές του Δεκέμβρη, επιτρέπεται και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές.

Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά την αμοιβή, «μισθωτοί απασχολούμενοι κατά τας Κυριακάς και τας κατωτέρω αναφερομένας εορτάς δικαιούνται (…) προβλεπομένης προσαυξήσεως εξ 75% κατά τα υπό των εν λόγω αποφάσεων, ως αύται ισχύουν σήμερον, οριζόμενα».

Παράλληλα, σε ότι αφορά το ρεπό των εργαζομένων που θα εργαστούν 17, 24 και 31 Δεκεμβρίου, «δικαιούνται αναπληρωματικής εβδομαδιαίας αναπαύσεως διαρκείας 24 συνεχών ωρών κατ΄ άλλην εργάσιμον ημέραν της αρξαμένης την Κυριακήν εβδομάδος, αρχομένων από της ώρας λήξεως της εργασίας».

Συνεπώς οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν από τις εμπορικές επιχειρήσεις, θα έχουν προσαύξηση 75% επί της νόμιμης ημερήσιας αμοιβής τους και παράλληλα, δικαιούνται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την Κυριακή που εργάστηκαν και όχι την μεθεπόμενη εβδομάδα ή σε άλλο χρονικό σημείο.  Η ημέρα ανάπαυσης, σύμφωνα με το νόμο, ορίζεται από τον εργοδότη.

Να σημειωθεί ότι όπως παραδοσιακά και εθιμικά γίνεται, στις 2 Ιανουαρίου, τα καταστήματα λιανικού εμπορίου επιλέγουν να μείνουν κλειστά.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ