Μενού Κλείσιμο

Καθημερινότητα τα εξώδικα προμηθευτών

Δήμος Κατερίνης

 

Καθημερινότητα τα εξώδικα προμηθευτών

 

Για σωρεία εξωδίκων οχλήσεων και αγωγών σε καθημερινή βάση από προμηθευτές, κάνει λόγο ο Δήμος Κατερίνης. Ο Δήμος επισημαίνει πως ο κύριος όγκος, αφορά προμήθειες ή έργα της προεκλογικής περιόδου, τα οποία ανατέθηκαν προφορικώς…

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος «Άνευ προηγουμένου είναι ο όγκος των εξωδίκων οχλήσεων και των αγωγών, που καταφθάνουν στο Δημαρχείο Κατερίνης, από προμηθευτές του Δήμου, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεών του. Ο κύριος όγκος των εξωδίκων και αγωγών αφορά την (προεκλογική) περίοδο 2018 -2019.

Το αξιοσημείωτο, είναι ότι, το σύνολο των απαιτήσεων, βασίζεται σε προφορικές απευθείας αναθέσεις, δηλαδή σε άκυρες συμβάσεις των προμηθευτών και των υπολοίπων πιστωτών με το Δήμο, αφού σε καμία δεν έχει τηρηθεί  ο συστατικός έγγραφος τύπος, καθώς και οι λοιποί νόμιμοι όροι και προϋποθέσεις.

Το φαινόμενο των προφορικών απευθείας αναθέσεων, καθώς και ο μη νόμιμος επιμερισμός ενιαίων έργων σε περισσότερα ομοειδή με σκοπό την αποφυγή επιλογής αναδόχου κατόπιν τακτικού διαγωνισμού – όπως προαναφέρθηκε – αποδεικνύεται, ότι, διογκώθηκε σε επικίνδυνο βαθμό κατά την πρόσφατη προεκλογική χρονιά.

Το γεγονός αυτό, δημιουργεί έντονη ανησυχία και προβληματισμό στη νέα δημοτική Αρχή, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει το ζήτημα συνολικά, ενώπιον των δικαστηρίων και κάθε Αρχής.»

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.