Μενού Κλείσιμο

Καλές πρακτικές για αγροτικές και αστικές συμπράξεις

Σε εξέλιξη το Πρόγραμμα Interreg Εurope με τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η «Ανατολική ΑΕ» διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη την 3η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholders Group – LSG) του έργου RUMORE το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Interreg Europe 2014 – 2020».

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και της «Ανατολική ΑΕ» τρεις επιλεγμένες καλές πρακτικέςαπό τη δεύτερη διαπεριφερειακή εκπαιδευτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2018 στην Περιφέρεια της Λομβαρδίας και συγκεκριμένα στο Μιλάνο από την Περιφέρεια του Luneburg (Γερμανία), το Δήμο του Μιλάνο (Ιταλία) και την Περιφέρεια της Λομβαρδίας (Ιταλία). Ακολούθησε συζήτηση με τα μέλη της Τοπικής Ομάδας Στήριξης για τα χαρακτηριστικά αυτών των καλών πρακτικών και τον επηρεασμό που θα μπορούσαν να επιφέρουν στα εργαλεία πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να στείλουν γραπτώς τις θέσεις τους.
Επιπλέον παρουσιάστηκαν οι δράσεις ενίσχυσης επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ από τον κο Κωνσταντίνο Μιχαηλίδη, Προϊστάμενο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ, οι ανοιχτές δράσεις χρηματοδότησης ΕΠΑνΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας) από τον κο Σπύρο Σκοτίδα, Γενικό Διευθυντή του ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ καθώς και τα Τοπικά Προγράμματα CLLD/LEADER από τον Γενικό Διευθυντή της ΑΝΕΘ κο Βασίλη Παπαβασιλείου.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μία πρώτη προσέγγιση του Σχέδιο Δράσης (Action Plan) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου RUMORE, για την προώθηση των αγροτικών – αστικών συνεργασιών καθώς και για το ρόλο της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Stakeholders Group – LSG).

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ