Μενού Κλείσιμο

Δήμος Δίου-Ολύμπου – Καλεί σε… ρύθμιση

Την ευκαιρία να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το Δήμο, όσοι χρωστούν, θυμίζει για μια ακόμη φορά ο Δήμος Δίου-Ολύμπου και με αφορμή την παράταση που δόθηκε για ένταξη στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

Με την παράταση της προθεσμίας ένταξης στη ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και τις 29 Νοεμβρίου 2019, σε έως 100 δόσεις.

Το σύνολο των βεβαιωμένων οφειλών ρυθμίζονται και καταβάλλονται με απαλλαγή ή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης καταβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Οι οφειλές ρυθμίζονται ως εξής:

Από 2 έως 24 δόσεις (με 80% απαλλαγή από τις προσαυξήσεις)

Από 25 έως 48 δόσεις (με 70% απαλλαγή από τις προσαυξήσεις)

Από 49 έως 72 δόσεις (με 60% απαλλαγή από τις προσαυξήσεις)

Από 73 έως 100 δόσεις (με 50% απαλλαγή από τις προσαυξήσεις)

Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες, πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι και μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Ο Δήμος υπενθυμίζει πως σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αρμοδίων Υπουργείων, δεν θα υπάρξει άλλη παράταση και ότι η ένταξη των οφειλετών στην ρύθμιση των 100 δόσεων είναι η τελευταία ευκαιρία για όλους να διακανονίσουν τα χρέη τους με τους πλέον ευνοϊκούς όρους.

Σε αντίθετη περίπτωση και για όσους δεν ρυθμίσουν ή εξοφλήσουν τις οφειλές τους, από τη νέα  χρονιά, ο Δήμος υποχρεούται να προβεί σε λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών αυτών(Δέσμευση φορολογικής και δημοτικής ενημερότητας κ.λ.π.)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δίου-Ολύμπου στα τηλέφωνα: 2351351000, 2352350152, 2352350153, 2352041245.

Για οφειλές από το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων και το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν εγκαίρως στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου τις υπεύθυνες δηλώσεις και τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., μέχρι και τις 15/11/2019, ώστε να βεβαιωθούν οι οφειλές, προκειμένου να υπαχθούν στην ανωτέρω ρύθμιση και να τύχουν των ευεργετημάτων του νόμου. (Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2352041245 2352350151 και στο e-mail: galani@dion-olympos.gr).

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ