Μενού Κλείσιμο

Και επισήμως στο Δίκτυο!

Στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την προώθηση Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης η Π.Κ.Μ.

Στο δίκτυο AREPO, την ένωση των ευρωπαϊκών Περιφερειών για την προώθηση και προστασία των προϊόντων ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε. και Ε.Π.Ι.Π.) συμμετέχει πλέον επίσημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έλαβε μέρος στη γενική συνέλευση της ολομέλειας του δικτύου AREPO στις Βρυξέλλες.

Το δίκτυο AREPO είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για την προώθηση πιστοποιημένων ποιοτικών προϊόντων από 35 Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την καλύτερη προστασία των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.), των Προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.) και των Εγγυημένων Παραδοσιακών Ιδιότυπων Προϊόντων (Ε.Π.Ι.Π.) στην Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Το δίκτυο AREPO στοχεύει, παράλληλα, και στην προάσπιση και προστασία των καταναλωτών και των παραγωγών των ευρωπαϊκών περιοχών που εμπλέκονται στην παραγωγή των Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης.

Στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του δικτύου AREPO, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχε τη ευκαιρία να παρουσιάσει στο πλήθος των συμμετεχόντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείγμα από τα Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. προϊόντα της, τα οποία είναι:

Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Π.Ο.Π.): κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου, ροδάκινα Νάουσας, πράσινες ελιές Χαλκιδικής, αγουρέλαιο Χαλκιδικής, γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής, φέτα, μανούρι, κασέρι, μπάτζος και κρασί

Προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων (Π.Γ.Ε.): ακτινίδιο Πιερίας, τσίπουρο Μακεδονίας, ούζο Μακεδονίας και κρασί

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο δίκτυο και στις εργασίες της AREPO αποτελούν συνέχεια της στοχευμένης προσπάθειας της Περιφέρειας για την ανάδειξη και προώθηση των πιστοποιημένων Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. προϊόντων της. Ταυτόχρονα, είναι μια ευκαιρία για:

-Την ανάπτυξη ουσιαστικής εξωστρέφειας και κυρίως αποτελεσματικής δικτύωσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα προώθησης, προάσπισης και προστασίας των Προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων

Ολοκληρωμένη ενημέρωση και πληροφόρηση σε πρωτογενές επίπεδο τόσο εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου όσο και για τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά

Παρουσίαση των θέσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και υποστήριξή τους μέσω των προτάσεων του δικτύου AREPO στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Ενεργός συμμετοχή στην προπαρασκευή προτάσεων, μέσω των τεχνικών συναντήσεων, που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις Γεωγραφικές Ενδείξεις (Γ.Ε.) και την πολιτική της Ε.Ε. στον τομέα ποιότητας.

Δικτύωση με περιφέρειες με κοινά προβλήματα

Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασίες σε περιφερειακό επίπεδο σχετικά με την προώθηση και προστασία των προϊόντων με Γεωγραφικές Ενδείξεις

Συμμετοχή σε δράσεις προώθησης (γευσιγνωσίες, εκθέσεις κ.ά) της του δικτύου AREPO

Ενεργοποίηση και πρόσκληση μελών της Ελληνικής Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάνω σε θέματα προάσπισης των θέσεων του δικτύου.

Ενημέρωση σχετικά με πηγές και τρόπους χρηματοδότησης δράσεων προώθησης και προβολής προϊόντων

Το δίκτυο AREPO βασίζεται στην παρουσία αντιπροσώπων από 35 Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 480 ενώσεις παραγωγών των περιφερειών αυτών, καλύπτοντας έτσι πάνω από το 50% των παραγόμενων προϊόντων προέλευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αντικείμενο συζήτησης της γενικής συνέλευσης του δικτύου αποτέλεσαν η διασύνδεση των προϊόντων με την προστασία της εδαφικής ταυτότητας, το συζητούμενο προσχέδιο για την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής μετά το 2020, η παγκόσμια προβολή των πιστοποιημένων ευρωπαϊκών προϊόντων ως Γεωγραφικές Ενδείξεις (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε., Ε.Π.Ι.Π.) και η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της τοπικής, ευρωπαϊκής και παγκόσμιας αγορά για ένα βιώσιμο σύστημα προϊόντων διατροφής.

 

 

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ