Μενού Κλείσιμο

Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού Γυμνασίου Περίστασης

Την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Περί στασης, «Αναστασία Γεροφωκά», πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική ημερίδα με θέ μα: 3 Μ…του Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Μάθε το τι θέλεις, Μάθε το γιατί το επι λέγεις, Μάθε το πώς το πετυχαίνεις. Την ημερίδα διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμό νων του Γυμνασίου Περίστασης σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Περίστασης. Η συγκεκριμένη 

δράση αποτελεί την 1η από τις δύο που στοχεύει να πραγματοποιήσει το Δ.Σ. του Συλλόγου  στην προσπάθειά του για ενημέρωση γονέων και μαθητών σχετικά με το θέμα του επαγγελματι κού προσανατολισμού και της επαγγελματικής αποκατάστασης. Στη δράση αυτή συμμετείχαν γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικοί και φίλοι του Σχολείου ενώ με την παρουσία του την τίμησε ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, κος Γ. Μακρής. 

Την εκδήλωση χαιρέτισε (μέσω ανάγνωσης επιστολής) ο Γενικός Γραμματέας (Γ.Γ.) Επαγ γελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., κος Γ. Βούτσινος,  που τόνισε τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την ένταξη της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης καθώς και τους λόγους για επι λογή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Στη συνέχεια, γονείς και μαθητές όλων  των τάξεων του Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για το πότε και με ποιους  τρόπους εκδηλώνεται το άγχος που πηγάζει είτε από το σχολικό είτε από το οικογενειακό περι βάλλον, πότε γίνεται πρόβλημα, πώς μπορεί κάποιος να το διαχειριστεί και επιπλέον έλαβαν  συμβουλές για μια πιο ουσιαστική μεταξύ γονέων και παιδιών επικοινωνία, που οδηγεί πολλές  φορές σε κατάλληλες επιλογές. Τέλος, ενημερώθηκαν για τους δρόμους που ανοίγονται μετά  από το Γυμνάσιο, για το πώς μπορούν να συνδέσουν τις επιθυμίες / προτιμήσεις με την επιλο γή επαγγέλματος, για το πώς μπορούν να συνδέσουν τις ατομικές δεξιότητες με τα χαρακτηρι στικά του επαγγέλματος της προτίμησης και γενικά για το πώς θα «παντρέψουν» τις επιθυμίες (το τι θέλω και με ευχαριστεί να κάνω) με τις επιδόσεις στην αγορά εργασίας (το τι είναι ανα γκαίο για να παραμείνω στην αγορά εργασίας). Η ημερίδα έκλεισε με ερωτήσεις από γονείς και  εποικοδομητική συζήτηση. 

 

Ομιλητές της ημερίδας ήταν οι ικανότατοι, λαλίστατοι και επί σειρά ετών λειτουργοί / επαγ γελματίες της τοπικής κοινωνίας: η κα Ελένη Ρίντου, Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια & ο κος  Μπάμπης Ζαπουνίδης, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, που με μεγάλη προθυ μία, χαρά και αφιλοκερδώς δέχτηκαν να συνεργαστούν με το Δ.Σ. του Συλλόγου. Τους ευχαρι στούμε θερμότατα. 

Ευχαριστούμε θερμά τον Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δ.Β.Μ. του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., κο Βούτσινο, για τις ευχές και τον χαιρετισμό που μας απηύθυνε, τον Δ/ντη Β/θμιας  Εκ/σης Πιερίας, κο Μακρή, για τις πολύ στοχευμένες και συμπληρωματικές του παρεμβάσεις και  τον Διευθυντή του Σχολείου, κο Τασούδη, για τη φιλοξενία και τις διευκρινίσεις επί ερωτημάτων.  

Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους γονείς, κηδεμόνες και μαθητές που μας στήριξαν σε αυτή  μας την προσπάθεια. 

Σας ευχόμαστε «Καλά και Ευλογημένα Χριστούγεννα» και «Καλή Πρωτοχρονιά». 

 

Με εκτίμηση 

Το Δ.Σ. 

 

Οι ειδήσεις της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ