Μενού Κλείσιμο

Η Περιφέρεια αποκτά Παρατηρητήριο!

Για την Κοινωνική Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Στόχος της Περιφέρειας σύμφωνα με τον Απόστολο Τζιτζικώστα, να καταστεί η Κεντρική Μακεδονία πρωτοπόρα στη δημιουργία κοινωνικών δομών.

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας απόστολου Τζιτζικώστα, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργεί Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, με 631.600 ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα προχωρήσει στη σύσταση, οργάνωση και υποστήριξη της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στην προσπάθεια λειτουργίας των συγκεκριμένων δομών, που γίνεται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη.

«Στόχος μας είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να καταστεί πρωτοπόρα στη δημιουργία σημαντικών κοινωνικών δομών, που συμβάλλουν στην κοινωνική ένταξη συγκεκριμένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ο μηχανισμός στον οποίο εντάσσεται η πρωτοβουλία της δημιουργίας του Παρατηρητηρίου έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη διαπίστωση των κοινωνικών αναγκών των πολιτών, στο συντονισμό, αλλά και τη χάραξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης και συνοχής, αλλά και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους. Επίσης, μέσα από τον ίδιο μηχανισμό θα προσδιορίζονται οι προτεραιότητες της κοινωνικής αλληλεγγύης, με βάση τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες, ενώ θξα ενισχυθεί η πληροφόρηση, διαφάνεια, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε την κοινωνική συνοχή, που στις συνθήκες παρατεταμένης κρίσης, στις οποίες ζούμε είναι ο πυλώνας που κρατάει όρθια την κοινωνία μας. Μέσα από το Παρατηρητήριο θα εξειδικεύσουμε όλες τις δράσεις για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ακραίας φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα αναδείξει τις τοπικές ανάγκες σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, ενώ παράλληλα θα αποτυπώσει και χαρτογραφήσει τις χωρικές διαστάσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Κάθε χρόνο θα εκπονεί «Περιφερειακή Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης» για τη διαπίστωση των επιπτώσεων συγκεκριμένων πολιτικών στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει εργαλεία και δείκτες παρακολούθησης των διαδικασιών κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων, ειδικά για ζητήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας και παρακολούθησης κοινωνικών φαινομένων, όπως η ακραία φτώχεια, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων κτλ., με επικέντρωση στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα δημιουργηθεί διαδικτυακή πύλη για την καταγραφή της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση συγκεντρωτικών στοιχείων στατιστικού χαρακτήρα και αναφορών κοινωνικών φαινομένων σε περιφερειακό, αλλά και σε τοπικό επίπεδο.

Με τα κονδύλια που διατίθενται μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης θα εξοπλιστεί και θα αποκτήσει πληροφοριακό σύστημα.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ