Μενού Κλείσιμο

Η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας υπογράφει σύμβαση για τη συντήρηση του οδικού δικτύου ευθύνης της ΠΕ Πιερίας

Στις 19 Δεκεμβρίου 2023 η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου υπέγραψε Εργολαβική Σύμβαση με αντικείμενο εργασίες συντήρησης του επαρχιακού οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Πιερίας. 

Συγκεκριμένα η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση οδοστρωμάτων, τεχνικών έργων, στοιχείων σήμανσης και ασφαλείας οδών αρμοδιότητας ΠΕ Πιερίας για τα έτη 2023-2024» με προβλεπόμενη διάρκεια κατασκευής τους 24 μήνες. 

Το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΠΕ Πιερίας του έτους 2023, με κωδικό έργου 2131ΠΙΕ004ΙΔΠ23.

Η ασφαλής κυκλοφορία των πολιτών κατά μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Π.Ε. Πιερίας αποτελεί άμεση προτεραιότητα για την Αντιπεριφέρεια, γεγονός που αποδεικνύεται από τις συνεχείς παρεμβάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών με στόχο τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας.

Όπως υπογραμμίζει, μάλιστα, και η Αντιπεριφερειάρχης κα Σοφία Μαυρίδου: 

«Με στόχο την οδική ασφάλεια και τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας προς όφελος των πολιτών της Πιερίας και των επισκεπτών της, συνεχίζουμε το μαραθώνιο έργων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας.

Ακόμα ένα έργο ουσίας και ιδιαίτερης κρισιμότητας για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας αντικατοπτρίζει το γενικότερο ύφος του συνολικού τεχνικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας».

Οι ειδήσεις της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ