Μενού Κλείσιμο

Για το κλίμα και την ενέργεια

Στο «Συμφωνο Δημάρχων» του έργου “Empowering” ο Δήμος Πύνδας-Κολινδρού

Με την είσοδό του στο έργο, ο Δήμος Πύδνας-Κολινδρού δεσμεύεται να αναπτύξει, εντός δύο ετών, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα, που θα περιγράφει τα βήματα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του δήμου για το 2030

Με νέες εντάξεις τριών δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος του έργου EMPOWERING. Οι νέοι δήμοι που εντάσσονται στο Σύμφωνο των Δημάρχων είναι οι Δήμοι Πύδνας-Κολινδρού, Πολυγύρου και Ωραιοκάστρου.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως Γεωγραφικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια από το 2011, παρείχε την αναγκαία καθοδήγηση και υποστήριξη στους δήμους, που ακολούθησαν την διαδικασία εισχώρησης καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας ένταξής τους στο Σύμφωνο: Αρχικά μέσω της ενημέρωσης για τα οφέλη της συμφωνίας και στη συνέχεια μέσω της υποστήριξης σε θέματα διαδικαστικής φύσης, όπως σύνταξη της εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο και συμπλήρωση της Αίτησης Εισχώρησης.

Σημαντικός είναι και ο ρόλος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) στην ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των δήμων, με τη συμμετοχή του στη σχετική συνεδρίαση του Τεχνικού Ενεργειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (13 Νοεμβρίου 2017), όπου παρουσιάστηκε τόσο το Σύμφωνο των Δημάρχων όσο και το Μεθοδολογικό Εργαλείο Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς (the Emission Baseline Inventory). Αξίζει να σημειωθεί ότι το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας  και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος αποτελούν τους Εθνικούς Συντονιστές του Συμφώνου των Δημάρχων.

Με την επίσημη ένταξή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων, οι τρεις νεοεισερχόμενοι δήμοι δεσμεύονται να αναπτύξουν, εντός δύο ετών, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα (Σ.Δ.Α.Ε./Κ.). Το σχέδιο δράσης εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο και περιγράφει τα βήματα για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του δήμου για το 2030.

Επισημαίνεται ότι πριν την ένταξή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων, οι εν λόγω δήμοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών μέσω προγραμματισμένων διεθνών συναντήσεων του έργου EMPOWERING. Η συμμετοχή στο παραπάνω πρόγραμμα συνεισέφερε στη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των εκπροσώπων των δήμων, τις οποίες στη συνέχεια εφάρμοσαν κατά τη διαδικασία εισχώρησής τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

Από τους 38 Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι 22 έχουν πλέον ενταχθεί στο Σύμφωνο των Δημάρχων και οι 11 από αυτούς έχουν εκπονήσει και καταθέσει τα Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.). Στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων από το σύνολο των 38 δήμων της γεωγραφικής της περιοχής και φυσικά η υποβοήθηση των δήμων στην υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος μέσω της αναζήτησης κατάλληλων πηγών χρηματοδότησης (Περιφερειακά και Εθνικά Προγράμματα, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, χρηματοδοτικοί μηχανισμοί όπως Σ.Δ.Ι.Τ., Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης κ.ά.).

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ