Μενού Κλείσιμο

ΦΕΚ αξιοποίησης!

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ νομιμοποίησης του Ορειβατικού Καταφυγίου «Γιάννης Χασιώτης» στα Πιέρια

Ανοίγει ο δρόμος της ανάδειξης και αξιοποίησης του Καταφυγίου «Γιάννης Χασιώτης» στα Πιέρια Όρη, μετά τη δημοσίευση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης στο Φύλλο της Κυβερνήσεως. Η απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Τουρισμού, η οποία θέτει ξεκάθαρους κανόνες και όρους για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου καταφυγίου δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 23 Μαρτίου.

Το Καταφύγιο «Γιάννης Χασιώτης» ανήκει στον Ελληνικό Ορειβατικό Σύλλογο Κατερίνης και εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία, την αναρρίχηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού τουρισμού.

Το ορειβατικό καταφύγιο βρίσκεται σε έκταση εντός των ορίων περιοχής προστασίας του δικτύου «Natura -Πιέρια Όρη GR 1250002», σε υψόμετρο 1.020 μέτρων, στη θέση «Άνω Μηλιά» των Πιερίων Ορέων και έχει εμβαδόν 1.000 τ.μ..

Η συγκεκριμένη έκταση έχει παραχωρηθεί από το1961 με απόφαση του τότε Κοινοτικού Συμβουλίου Μηλιάς στον Ορειβατικό Σύλλογο Κατερίνης και αποτελεί τμήμα ευρύτερης έκτασης εμβαδού 4 στρεμμάτων, η οποία ανήκε «κατά κυριότητα και νομή στην κοινότητα Μηλιάς», και μετέπειτα στον (πρώην πλέον) Δήμο Πέτρας ως καθολικό διάδοχο της πρώην κοινότητας Μηλιάς.

Το καταφύγιο είναι δυναμικότητας 60 κλινών. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του συνιστούν κτίσμα με επιφάνεια 478,36 τ.μ..

Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται α) από την Εθνική οδό Κατερίνης – Ελασσόνας – Μεσ. Μηλιά -Άνω Μηλιά (άσφαλτο), β) από τη δασική οδό Βρύα – Παλιά Βρύα – «Μάρμαρο» – Μοναχό νερό – Άνω Μηλιά (χωματόδρομος) και γ) από τα Ορειβατικά μονοπάτια Καριές – Άνω Μηλιά, Μέση Μηλιά – Άνω Μηλιά, Καταφύγιο Κοζάνης – Άνω Μηλιά.

Στο ΦΕΚ, γίνεται σαφής αναφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις με την οποια γίνεται η νομιμοποίηση

Σύμφωνα με την απόφαση ο δικαιούχος (ο Ορειβατικός Σύλλογος Κατερίνης) θα έχει πλέον την ευθύνη για κάθε πιθανή ζημία σε τρίτους και θα αναλάβει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας και των εγκαταστάσεων βάσει έγγραφων οδηγιών της Δασικής και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Από το ΦΕΚ, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω έκταση, «πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέσεων», ενώ δεν επιτρέπεται «περαιτέρω απώλεια της δασικής βλάστησης πέραν της μέχρι σήμερα πραγματοποιημένης». Ωστόσο διευκρινίζει πως «εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί πρέπει να εγκριθεί από τη δασική υπηρεσία», όπως και για κάθε επιπλέον πρόσκαιρη ή μόνιμη κατασκευή που πρόκειται να δημιουργηθεί.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση χορηγήθηκε για «όσο διάστημα ισχύει η δραστηριότητα». Σε περίπτωση που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η έγκριση και δεν τηρηθούν οι όροι, η έκταση θα επανέλθει «χωρίς άλλες διατυπώσεις» ως δασικού χαρακτήρα έκταση στην εποπτεία της δασικής αρχής, για να τη διαχειριστεί κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, και η απόφαση παύει να ισχύει.

Επίσης, διευκρινίζεται ρητώς η νομιμοποίηση του ορειβατικού καταφυγίου, δεν συνεπάγεται μεταβολή του δασικού χαρακτήρα της έκτασης και «διαρκεί όσο εκπληρώνεται ο σκοπός για τον οποίο δίνεται.»

Να σημειωθεί οτι το συγκεκριμένο ΦΕΚ «επέχει θέση οικοδομικής άδειας» κάτι που είναι πολύ σημαντικό.

Η εγκατάσταση στην έκταση θα πραγματοποιηθεί αφού συνταχθεί πρωτόκολλο εγκατάστασης, από τη

Διεύθυνση Δασών Πιερίας, ως αρμόδια δασική υπηρεσία της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αντίγραφό του πρέπει να αποσταλεί στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο Υπουργείο Τουρισμού. «Οι θέσεις επέμβασης είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο έδαφος διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συνταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθούν μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής, αν προκύψουν σοβαρά ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος», διευκρινίζει η απόφαση.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ