Μενού Κλείσιμο

Ευρωπαϊκή ενίσχυση στις δομές ψυχικής υγείας

14,7 εκατομμύρια ευρώ για την ψυχική υγεία από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Κονδύλια ύψους 14.770.000 ευρώ διαθέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για έργα και δράσεις ψυχικής υγείας, έπειτα από την υπογραφή της σχετικής πρόσκλησης από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολο Τζιτζικώστα.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παρέμβαση που έχει γίνει στην Κεντρική Μακεδονία για τον ευαίσθητο τομέα της ψυχικής υγείας, μέσω της οποίας χρηματοδοτούμε έργα και δράσεις, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης από τους συμπολίτες μας σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Από την παρέμβασή μας θα ωφεληθούν εκατοντάδες συμπολίτες μας, που είναι σε ανάγκη και για τους οποίους η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει δημιουργήσει ένα δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Η προστασία των ‘ευπαθών’ πληθυσμιακών ομάδων άλλωστε αποτελεί προτεραιότητα, την οποία είχαμε θέσει από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διοίκηση της Περιφέρειας. Με ευρωπαϊκούς πόρους δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αποφορτίζοντας τα ψυχιατρικά νοσοκομεία και φροντίζοντας ταυτόχρονα και για την κοινωνική επανένταξη των ψυχικά ασθενών», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.

Οι δράσεις που χρηματοδοτούνται από τη συγκεκριμένη πρόσκληση του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες και είναι δέκα:
Κατηγορία Α: Εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (πρόληψη – προαγωγή).
-Υπηρεσίες ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας μέσω της ενίσχυσης τομεοποιημένων μονάδων ψυχικής υγείας: Ενισχύονται κέντρα ημέρας, κινητές μονάδες ψυχικής υγείας και κέντρα ψυχικής υγείας για να παρέχουν υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας σε άτομα με ψυχικές διαταραχές ή διαταραχές συμπεριφοράς. Στόχος είναι η αποφυγή εγκλεισμού, η μη απομάκρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον, η στήριξη της οικογένειας του ασθενούς και η καταπολέμηση του στίγματος.
-Ενίσχυση υφιστάμενου κέντρου ψυχικής υγείας (ή κινητών μονάδων) για την παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών: Προβλέπεται η ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Κατερίνης.
-Ενίσχυση υφιστάμενης κινητής μονάδας για την παροχή παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών.
-Πρόγραμμα διασύνδεσης των υφιστάμενων κέντρων ημέρας με μονάδες ΟΤΑ για την τρίτη ηλικία (ΚΗΦΗ, ΚΑΠΗ κτλ.): Η δράση θα υλοποιηθεί στην ανατολική Θεσσαλονίκη και αφορά στην ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού σχετικά με τις μεθόδους πρόληψης της άνοιας, ενώ περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχετικών προληπτικών προγραμμάτων. Υφιστάμενο κέντρο ημέρας λειτουργεί από την Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer.
-Πρόγραμμα διασύνδεσης των ιατρείων μνήμης και νοητικών λειτουργιών των γενικών νοσοκομείων με δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας: Αποβλέπει στην ένταξη της άνοιας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη και αφορά την οργάνωση υπηρεσιών έγκαιρης διάγνωσης και διαχείρισης των ατόμων με άνοια – Alzheimer.

Κατηγορία Β: Νέες δομές παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, συμπληρωματικές για την ολοκλήρωση εφαρμογής του αρχικού σχεδιασμού (Εθνικό Σχέδιο Δράσης).
-Οικοτροφεία αποασυλοποίησης ψυχικά πασχόντων: Έχει προβλεφθεί η κατάργηση του εναπομείναντος τμήματος χρονίων ασθενών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, με την ανάπτυξη νέας μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, για οικοτροφεία χρονίων με ψυχικές διαταραχές και οικοτροφεία χρονίων πασχόντων από αυτισμό.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Εξειδικευμένες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας.
-Δομή φιλοξενίας ασθενών με Alzheimer στο τελικό στάδιο της ασθένειας: Η δομή είναι αναγκαία για την ανακούφιση της οικογένειας και την προστασία της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου που υποφέρει, στο πλαίσιο της αποδιοργάνωσης από την ασθένειά του και της απομόνωσής του από το οικογενειακό του περιβάλλον, όπου πλέον έχει καταστεί ξένο γι’ αυτόν στο τελικό στάδιο.
-Οικοτροφεία βίαιων αυτιστικών εφήβων: Τα ειδικά αυτά κέντρα λειτουργούν ως μονάδες φιλοξενίας εφήβων ασθενών, ιδιαιτέρως βίαιων, με αυτισμό.
-Δημιουργία και λειτουργία ψυχιατροδικαστικής δομής: Πρόκειται για μονάδες βραχείας παραμονής υψηλού επιπέδου προστασίας, που θα κληθούν να διαχειριστούν ανθρώπους με υψηλό βαθμό επιθετικότητας και αυτοκαταστροφής.
-Ανάπτυξη ή αναδιοργάνωση μονάδων για κρατούμενους με ψυχικές διαταραχές από γενικά νοσοκομεία: Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης των ψυχιατρικών μονάδων των κρατουμένων των σωφρονιστικών καταστημάτων στο ΕΣΥ έχει προβλεφθεί η ανάπτυξη μονάδας για κρατούμενους με ψυχικές διαταραχές.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ