Μενού Κλείσιμο

Εθνικό Μητρώο Παραγωγών και Ηλεκτονικό Μητρώο Αποβλήτων

Ενημερωτική εκδήλωση τη Δευτέρα στο Επιμελητήριο Πιερίας

Το Επιμελητήριο Πιερίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με τα παρακάτω δύο θέματα: Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) και Ηλεκτρονικό Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α.)
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017, και ώρα 19.30, στη Συνεδριακή αίθουσα (1ος όροφος) του Επιμελητηρίου Πιερίας.
Στην εκδήλωση θα γίνει ενημέρωση για τη λειτουργία, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο εγγραφής των υπόχρεων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.), που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας τους και για τη συμμετοχή τους σε δημόσιους διαγωνισμούς.
Ενημέρωση για την οργάνωση, εφαρμογή και λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), το οποίο ήδη λειτουργεί, και είναι υποχρεωτικό για επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες αποβλήτων οι οποίες είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν υπό περιβαλλοντικούς όρους ή υπό περιβαλλοντικές δεσμεύσεις καθώς και επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα και έχουν την υποχρέωση άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων.
Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του Επιμελητηρίου Πιερίας για μια πληρέστερη ενημέρωση των υπόχρεων παραγωγών, επιχειρήσεων και φορέων.
Η ενημέρωση θα γίνει από στελέχη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) και είναι ανοιχτή για το κοινό.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ