Μενού Κλείσιμο

Έργα βελτίωσης αστικού περιβάλλοντος

Εγκρίθηκαν από την… Περιφέρεια, για την Κατερίνη

Συνολικά, 2,3 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για βιοκλιματικές αναπλάσεις και διαδρόμους πεζών και ποδηλάτων

 

Δύο σημαντικές παρεμβάσεις στην πόλη της Κατερίνης, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, θα υλοποιηθούν μέσω της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Π.Κ.Μ. μετά την υπογραφή της ένταξής τους στο ΕΣΠΑ από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.

Το πρώτο έργο αφορά στην ενίσχυση των εφαρμογών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από δημόσιους φορείς και συγκεκριμένα το Δήμο Κατερίνης, ενώ το δεύτερο αφορά στην ανάπλαση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών του συγκεκριμένου αστικού κέντρου, αλλά και στη γενικότερη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

Με την πρώτη παρέμβαση στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης προορισμών (DNS), με φορέα υλοποίηση το Δήμο Κατερίνης και ο προϋπολογισμός είναι 80.000 ευρώ.

Με τη δεύτερη παρέμβαση, ο Δήμος Κατερίνης καλείται να προχωρήσει σε έργα ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ, για να αντιμετωπίσει προβλήματα και να βελτιώσει το περιβάλλον και την καθημερινότητα στην πόλη.

Τα έργα που προγραμματίζονται έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του φαινομένου της «αστικής νήσου θερμότητας», το οποίο προκαλείται από τις υποβαθμισμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε πράσινες επιφάνειες εντός του αστικού ιστού. Στόχος των παρεμβάσεων πρόληψης και αποκατάστασης είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μέσω της αναβάθμισης της λειτουργίας, της εικόνας και της ελκυστικότητας της πόλης της Κατερίνης.

Στην πράξη, με τα 2,3 εκ. ευρώ θα υλοποιηθούν βιοκλιματικές αναπλάσεις στο δίκτυο κοινόχρηστων χώρων πρασίνου και διάδρομοι πεζών και ποδηλάτων, εκσυγχρονίζοντας και δημιουργώντας ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο για την Κατερίνη, αλλά και βελτιώνοντας σημαντικά το βιοτικό επίπεδο και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ