Μενού Κλείσιμο

Επίσημο αίτημα του δημάρχου προς την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου Πιερίας

Ζητά έλεγχο σε βάθος δεκαετίας

 

«Καθημερινά διαπιστώνουμε φαινόμενα μη χρηστής διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας», σημειώνει ο Κ. Κουκοδήμος στην επιστολή του, προς την Επίτροπο του Ε.Σ. Πιερίας

 

Αίτημα για τη διενέργεια έκτακτου κατασταλτικού ελέγχου επί των οικονομικών του Δήμου Κατερίνης καθώς και ΝΠΔΔ, των Κοινωφελών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ και ΑΕ (του άρθρου 266 του Ν.3463/2006) σε βάθος δεκαετίας διατυπώνει με επιστολή που απέστειλε στον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου Πιερίας, ο δήμαρχος Κατερίνης Κώστας Κουκοδήμος.

 

Το αίτημα για έλεγχο των οικονομικών και διοικητικών πεπραγμένων της θητείας (2006-2019) του απερχόμενου Δημάρχου και του Δημοτικού του Συμβουλίου, όπως διευκρινίζει ο κος Κουκοδήμος συνιστά: «Άμεση και επείγουσα προτεραιότητα των πρώτων ημερών κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, απόλυτα εναρμονισμένη και συνεπής με τις προγραμματικές μου δηλώσεις».

Παράλληλα, στην επιστολή του, ο Δήμαρχος περιγράφοντας τα οικονομικά στοιχεία του Δήμου αλλά και των ΝΠΔΔ, των Κοινωφελών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ και ΑΕ επισημαίνει ότι: «[…]είναι σε δυσχερή κατάσταση με κορυφαίο παράδειγμα την ΔΕΥΑ Κατερίνης η οποία συγκαταλέγεται στους στρατηγικούς οφειλέτες τη ΔΕΗ με χρέος περί τα 7.250.000 ευρώ και συνολικό χρέος πάνω από 25.000.000 ευρώ», ενώ – μεταξύ άλλων υπογραμμίζει «σε ό,τι αφορά την κοινή ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ «ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ» με σκοπό τη δημιουργία οικισμού στην περιοχή του Κορινού, ο επί χρόνια στρεβλός τρόπος διοίκησης και η κακοδιαχείριση, οδήγησαν στην εκμηδένιση του ταμειακού υπολοίπου της, ύψους 2.700.000 ευρώ χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση και παραγόμενο έργο».

Επιπλέον, ο κος Κουκοδήμος εξηγώντας τους λόγους διατύπωσης του αιτήματος τονίζει ότι «[…]ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του γραφείου παρακολούθησης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, μας απέστειλε αυστηρή προειδοποίηση για την εξυγίανση των οικονομικών μας στοιχείων καθώς στην περίπτωση που άμεσα δεν επιτευχθεί η διόρθωση των ελλειμμάτων ο Δήμος θα τεθεί υπό επιτήρηση, ενώ […]καθημερινά διαπιστώνουμε φαινόμενα μη χρηστής διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας (μισθώσεις δημοτικών ακινήτων έναντι μη αξιόλογων μισθωμάτων, μη έγκαιρης και κανονικής είσπραξης διαχείρισης των ανταποδοτικών τελών ή άλλων ειδικών εσόδων, κατάχρησης -ιδιαίτερα κατά το τελευταίο προεκλογικό έτος– επαναλαμβανομένων και κατ’ εξακολούθηση προφορικών εντολών για ανάθεση έργων και προμηθειών με τους ίδιους κάθε φορά προμηθευτές, εργολάβους εκτός του τεχνικού προγράμματος κλπ.»

Για όλους τους παραπάνω ενδεικτικούς λόγους με ημερομηνία αποστολής 24 Σεπτεμβρίου 2019, ο Δήμαρχος Κατερίνης ζητά την συνδρομή της επιτρόπου «με τον ορισμό ομάδας ελέγχου για τη διενέργεια έκτακτου κατασταλτικού ελέγχου επί των οικονομικών του Δήμου Κατερίνης καθώς και ΝΠΔΔ, των Κοινωφελών Υπηρεσιών, ΔΕΥΑΚ και ΑΕ του άρθρου 266 του Ν.3463/2006 σε βάθος δεκαετίας και την κατά την κρίση της περαιτέρω ενεργειών προς την Πρόεδρο του ελεγκτικού Συνεδρίου».

 

 

 

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ