Μενού Κλείσιμο

«Έπιασε» δουλειά

Ευρωπαϊκό Γραφείο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις Βρυξέλλες

Από την πρώτη μέρα αγκάλιασαν την πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να ανοίξει Ευρωπαϊκό Γραφείο στις Βρυξέλλες όλοι οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί, αλλά και το πολιτικό και αυτοδιοικητικό προσωπικό της χώρας.

Το Γραφείο ξεκίνησε τη λειτουργία του στις 9 Δεκεμβρίου, με τη συνεισφορά του να μην αφορά μόνο στην ανάπτυξη της Περιφέρειας, αλλά και όλων των αυτοδιοικητικών και παραγωγικών φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς θα είναι η πύλη τους στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες αρχίζει άμεσα το έργο του. Δεν δημιουργήσαμε απλώς μια νέα δομή. Δημιουργήσαμε ένα πολύτιμο εργαλείο, που θα συνεισφέρει αποφασιστικά στην εξωστρέφεια της Κεντρικής Μακεδονίας, στην προσέλκυση επενδύσεων, στη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ, στη διεύρυνση των συνεργασιών με τις ευρωπαϊκές Περιφέρειες και στην εδραίωση της φωνής της Κεντρικής Μακεδονίας στα ευρωπαϊκά φόρα ως ηγετικού φορέα, που υποστηρίζει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τελικός ωφελούμενος θα είναι ο πολίτης της Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε κονδύλια και προγράμματα, που θα δημιουργήσουν νέο εισόδημα, θα φέρουν ανάπτυξη στην πράξη και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, με παράλληλη βελτίωση της καθημερινότητας σε όλη την Κεντρική Μακεδονία».
Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει τριπλό στόχο:
Στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση των Περιφερειών της ΕΕ, την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις υπηρεσίες της ΕΕ στις Βρυξέλλες, για τη βέλτιστη υλοποίηση του τρέχοντος ΕΣΠΑ, ώστε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να αξιοποιήσει και το τελευταίο ευρώ από τα κοινοτικά κονδύλια και να παραμείνει πρώτη μεταξύ των ελληνικών και ευρωπαϊκών Περιφερειών στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης, το Γραφείο θα συμμετάσχει στη διαβούλευση και στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, ώστε αφενός να μη γίνει ερήμην της ο σχεδιασμός, αφετέρου να υπάρξει έγκαιρη προετοιμασία για τις νέες προτεραιότητες, ώστε η Κεντρική Μακεδονία να είναι έτοιμη και να διεκδικήσει ευρωπαϊκούς πόρους και προγράμματα, αλλά και να τα υλοποιήσει με ταχύτητα, σε όφελος πάντα των πολιτών.
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα εκτός ΕΣΠΑ, σε διακρατικά προγράμματα και σε συνεργασίες για τα οριζόντια ευρωπαϊκά προγράμματα. Το Γραφείο αναλαμβάνει να ενισχύσει τη συμμετοχή της Περιφέρειας στις διακρατικές συνεργασίες, έχοντας ως βάση το δίκτυο που ήδη έχει δημιουργηθεί και στο πλαίσιο του οποίου η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνεργάζεται με περισσότερους από 35 φορείς και Περιφέρειες της ΕΕ, υλοποιώντας ευρωπαϊκά έργα, σε κρίσιμους τομείς, όπως η καινοτομία, η κυκλική οικονομία, οι νέες τεχνολογίες, η αγροδιατροφή, ο τουρισμός και ο πολιτισμός. Στο πλαίσιο αυτό έργο του Γραφείου είναι να κεφαλαιοποιήσει τις συνεργασίες αυτές, για νέες συνέργειες σε όφελος άλλων φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως οι Δήμοι και τα Επιμελητήρια. Το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Περιφέρειας θα αποτελέσει την «πύλη» τους στις Βρυξέλλες, στην «καρδιά» της ΕΕ.
Ενίσχυση του ήδη σημαντικού ρόλου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ, ώστε να εδραιωθεί ο ηγετικός χαρακτήρας της, που έχει ενισχυθεί μετά και την ανάδειξη του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σε Αντιπρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ.
Τη σημασία της ίδρυσης και λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Γραφείου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο «House of Cities, Municipalities and Regions» σφράγισε η υψηλότατη παρουσία Ελλήνων και Ευρωπαίων αξιωματούχων και η εκπροσώπηση στον υψηλότερο βαθμό του Ευρωκοινοβουλίου, της Κομισιόν και της Επιτροπής των Περιφερειών, στα χτεσινά εγκαίνια του Γραφείου.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ