Μενού Κλείσιμο

Επαγγελματική κατάρτιση και για πρόσφυγες

I.ReF.SoS: Έργο ΟΑΕΔ για την κοινωνική υποστήριξη των νέων προσφύγων

Ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+  Νεολαία, σχεδίασε και υλοποιεί ένα έργο που έχει ως σκοπό τη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος υποδοχής, κοινωνικής υποστήριξης και ομαλής εργασιακής ένταξης νέων προσφύγων ηλικίας 16-24 ετών.

Πρόκειται για το έργο «I_ReF_SoS – Καινοτομική Απάντηση για τη Διευκόλυνση της Κοινωνικής Υποστήριξης των Νέων Προσφύγων» με Συντονιστή Φορέα τον ΟΑΕΔ, στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ,  το Υπουργείο Παιδείας της Τουρκίας -χώρα εισόδου των προσφύγων- και ο Οργανισμός Κατάρτισης DEKRA Akademie της Γερμανίας -χώρα δυνητικής τελικής εγκατάστασης των προσφύγων.

Κεντρική ιδέα-αφετηρία του σχεδίου είναι η αξιοποίηση του χρονικού διαστήματος που απαιτείται από τη στιγμή της άφιξης των νέων προσφύγων στις  χώρες εισόδου, μέχρι το χρόνο της τελικής εγκατάστασής τους στις χώρες υποδοχής. Ο χρόνος αυτός παραμένει μέχρι σήμερα αναξιοποίητος από τους επίσημους μηχανισμούς των κρατών που υποδέχονται μαζικά προσφυγικούς πληθυσμούς.

Με το έργο «I.REF.SOS – Καινοτομική Απάντηση για τη Διευκόλυνση της Κοινωνικής Υποστήριξης των Νέων Προσφύγων», ο Οργανισμός επιδιώκει τη δημιουργία μιας νέας προσέγγισης στην επαγγελματική κατάρτιση των νεοεισερχόμενων νέων προσφύγων, εμπλουτισμένης με καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό συμβουλευτικής, καθοδήγησης, γλωσσικής και διαπολιτισμικής κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού για εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους, το οποίο θα σχεδιασθεί και θα εφαρμοσθεί σε πιλοτικό επίπεδο σε νέους πρόσφυγες, που έχουν αιτηθεί άσυλο. Αποδίδει δε, ιδιαίτερη σημασία στην αξιολόγηση και στην ευρεία διάχυση του έργου αυτού και των συμπερασμάτων του. Κεντρική επιδίωξη όλων των εταίρων είναι να ενσωματωθούν οι νέες αυτές μέθοδοι και προσεγγίσεις, όχι μόνο στη στρατηγική και στις πρακτικές των  οργανισμών που μετέχουν, αλλά και στις πολιτικές των χωρών για την αντιμετώπιση του προβλήματος των νεοεισερχόμενων προσφύγων αυτής της ηλικίας.

Το Σχέδιο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, έχει διετή διάρκεια (2017-2019) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ Τομέας Νεολαίας – Βασική Δράση 2: Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Νεολαίας.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ