Μενού Κλείσιμο

Ελλοχεύουν κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία

Διεύθυνση Δασών Πιερίας:

Αρνητική στη διατήρηση της έκθεσης ζώων στο πάρκο Κατερίνης

 

Σε τέσσερα σημεία «εστιάζει» στην απάντησή της προς το Δήμο Κατερίνης, η Διεύθυνση Δασών σχετικά με τη διατήρηση έκθεσης ζώων στο Πάρκο.

 

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Δασών «δεν προκύπτει να έχει γίνει γενετικός και κτηνιατρικός έλεγχος των ζώων του πάρκου», η απαγόρευση συγκέντρωσης πτηνών σε υπαίθριες εκθέσεις είναι ρητή, δεν έχει υποβληθεί καμία μελέτη για έγκριση στη δασική υπηρεσία για σχετικά έργα μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα στο πάρκο και τέλος, δεν ζητήθηκε έγκριση έκθεσής τους από την υπηρεσία

«Η υπηρεσία μας θα είναι αρνητική στη διατήρηση της έκθεσης ζώων στο δημοτικό πάρκο Κατερίνης και ιδιαίτερα σε αυτό τον αριθμό που υπάρχουν σήμερα […] καθώς, δεν έχει υποβληθεί καμία σχετική μελέτη για έγκριση στη δασική υπηρεσία για έργα τόσο μόνιμου χαρακτήρα όσο και προσωρινού, που πραγματοποιήθηκαν είτε στο παρελθόν είτε πιο πρόσφατα», ενώ «επιπλέον διαπιστώθηκε αριθμός ζώων, είτε σε κλειστούς κλωβούς είτε σε περιορισμένες περιφραγμένες εκτάσεις, για τα οποία ποτέ δεν ζητήθηκε έγκριση έκθεσής τους από την υπηρεσία μας».

Αυτό επισημαίνεται μεταξύ άλλων σε έγγραφη απάντηση του Γραφείου Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας, το οποίο απεστάλη στις 9 Οκτωβρίου στον Δήμο Κατερίνης, ως απάντηση σε έγγραφο ερώτημα, που είχε ζητήσει ο Δήμος Κατερίνης.

 

Αυτοψία και κίνδυνοι που ελλοχεύουν

Παράλληλα, στο ίδιο έγγραφο αφού παρατίθενται ενδεικτικά οι ισχύουσες διατάξεις για τη νόμιμη κατοχή, την υγεία και την ευζωία των ειδών της άγριας πανίδας που φιλοξενούνται τόσο στους ζωολογικούς κήπους, όσο και σε άλλες εγκαταστάσεις και γίνεται αναλυτική αναφορά στην αυτοψία που έγινε στις 30/09 στο δημοτικό πάρκο, από επιτροπή της εν λόγω υπηρεσίας (με επικεφαλής τον υπεύθυνο του Γραφείου Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής) τονίζονται τα εξής: «Ως διάδοχη δημοτική αρχή, της προηγούμενης δημοτικής αρχής, που όπως γράφετε στο έγγραφό σας με πρωτοβουλία και ενέργειές της τοποθετήθηκαν οι κλωβοί και εκθέτονται τα ζώα, παρακαλούμε, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, να προβείτε στην τακτοποίηση του θέματος σύμφωνα με τα ισχύοντα […], καθώς:

πέρα από τους κινδύνους που ενδεχομένως να ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία (έκθεσή τους σε επαφή με προαύλιο χώρου σχολείου, αλλά και σε χώρο που κινούνται μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, ως πιο ευάλωτες ομάδες),

– πέρα από τις συνθήκες της έκθεσης των ζώων σε σχέση με την υγεία και ευζωία τους, που αν και αρμοδιότητα της τοπικής κτηνιατρικής υπηρεσίας [προαναφερθείσα απόφαση 86783/1375/07 (ΦΕΚ 396 Β/21-3-2007)], κατά την άποψή μας δεν πληρούνται βασικές προϋποθέσεις εξασφάλισή της, σε συνδυασμό με τα πρόσφατα περιστατικά θανάτωσης των πλατονιών, (όπως προκύπτει από το β σχετικό έγγραφο του τμήματος Κτηνιατρικής της ΔΑΟΚ ΠΕ Πιερίας με το οποίο μας κοινοποιήθηκε κτηνιατρική έκθεση για τη θανάτωση δύο πλατονιών  και πρόσφατα δημοσιεύματα για θανάτωση άλλων τεσσάρων στις 4-10-19).

πέρα από τη ρητή απαγόρευση συγκέντρωσης πτηνών σε υπαίθριες εκθέσεις σύμφωνα με το άρθ. 2 της 258971/2008 (ΦΕΚ 1785/Β/2008) «θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για τη γρίπη των πτηνών», σε συνδυασμό με την διαπιστωθείσα ύπαρξη ειδών της τάξης Anseriformes, στις μικρές λίμνες του πάρκου,

– φρονούμε ότι ο χώρος που καταλαμβάνεται από το μέγεθος των κλωβών και των περιφράξεων της έκθεσης των ζώων, σε συνδυασμό με την περιορισμένη έκταση του πάρκου, δεν συνάδει με την προβλεπόμενη βελτίωση της αισθητικής του τοπίου, την εξασφάλιση άνετης, ασφαλούς κίνησης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών και διευκόλυνσης της σωματικής άσκησης, της αναψυχής και την πνευματικής ανάτασης του ανθρώπου, συνιστώντας μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης του, υπερβαίνοντας τα επιτρεπτά έργα ή δραστηριότητες που είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία του πάρκου».

 

Δεν έχουν διενεργηθεί οι απαιτούμενοι έλεγχοι

Όπως τέλος, επισημαίνεται στο έγγραφο: «σε περίπτωση που προτίθεστε να προβείτε στην απομάκρυνση των ζώων από το πάρκο, αυτά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απελευθερωθούν στο ύπαιθρο ή σε βιότοπους που διαβιούν άλλα παρόμοια είδη, ώστε να διαφυλαχθεί η αναγκαία προστασία των φυσικών τοπικών πληθυσμών από γενετική ρύπανση, εκφυλισμό, υβριδισμούς, μεταφορά ασθενειών, αλλοίωση της σύνθεσης και της φυσικής εξάπλωσης των ειδών της άγριας πανίδας κλπ, καθώς δεν προκύπτει να έχει γίνει γενετικός και κτηνιατρικός έλεγχος των ζώων του πάρκου».

Πηγή: eptanews.gr

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ