Μενού Κλείσιμο

Έκθεση της Κομισιόν για την Ελληνική Οικονομία

Οικονομία με… ανισορροπίες

 

Υψηλό δημόσιο χρέος, αρνητική επενδυτική θέση παγκοσμίως, υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων και υψηλή ανεργία είναι τα βασικά σημεία ανησυχίας για την ελληνική οικονομία από την Κομισιόν.

 

Στην έκθεση για τις ανισορροπίες στις οικονομίες της Ευρωζώνης, οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνουν τις αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και καταλήγουν ότι θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω οι μακροοικονομικοί κίνδυνοι και να παρακολουθηθεί η πρόοδος στην εξάλειψη των υπερβολικών ανισορροπιών.

Τον Φεβρουάριο του 2019, η Κομισιόν είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα αντιμετώπιζε υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, κυρίως όσον αφορά το υψηλό δημόσιο χρέος, την αρνητική εξωτερική θέση και μεγάλο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως και υψηλή, αν και μειούμενη, ανεργία και χαμηλή δυνητική ανάπτυξη.

Στη σημερινή έκθεση, ορισμένοι δείκτες υπερβαίνουν το ενδεικτικό όριο, όπως για παράδειγμα η καθαρή διεθνής επενδυτική θέση (NIIP), το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης, καθώς και το ποσοστό ανεργίας.

Η πολύ αρνητική εξωτερική θέση των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων συνίσταται σε μεγάλο βαθμό από τις καθαρές οφειλές του χρέους, ιδίως το εξωτερικό δημόσιο χρέος, το οποίο κατέχεται κυρίως από τους πιστωτές του δημόσιου τομέα με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Η μέτρια αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ και το αρνητικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών που διευρύνθηκε το 2018 εμποδίζουν την ταχύτερη προσαρμογή του υψηλού δείκτη καθαρών εξωτερικών υποχρεώσεων. Στο ονομαστικό κόστος εργασίας ανά μονάδα παρουσιάστηκε θετική αύξηση το 2018 στο πλαίσιο της σταθερής αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας. Οι αυξήσεις των μισθών οδήγησαν σε περαιτέρω αύξηση της πραγματικής πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας ενώ υπήρχαν κέρδη από τις εξαγωγές.

Το δημόσιο χρέος είναι πολύ υψηλό, παρόλο που αναμένεται σταδιακή μείωση του τα επόμενα χρόνια, ενώ η βιωσιμότητά της υποστηρίζεται από τα μέτρα ελάφρυνσης χρέους που συμφωνήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2018. Οι πραγματικές τιμές των κατοικιών άρχισαν να αυξάνονται 2018 μετά από μια δεκαετία πτώσης των τιμών. Η πιστωτική επέκταση του ιδιωτικού τομέα είναι αρνητική, ενώ το υψηλό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτλεί πρόβλημα. Η ανεργία μειώνεται αλλά παραμένει πολύ υψηλή, ιδίως η μακροχρόνια ανεργία και η ανεργία των νέων.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ