Μενού Κλείσιμο

Εκσυγχρονίζονται 70 χρόνια μετά

Στο «μικροσκόπιο» οι Δασικές Διαχειριστικές Μελέτες

Τι προβλέπει η νέα Υπουργική Απόφαση και πόσο επηρεάζει δραστηριότητες που σχετίζονται με τα δάση της Πιερίας

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με την οποία επικαιροποιούνται οι προδιαγραφές διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας.

Η συγκεκριμένη απόφαση εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε εδώ και 70 χρόνια (Υπουργικές Αποφάσεις του 1953 και του 1965), το οποίο μάλιστα είχε προσωρινό χαρακτήρα, έως ότου εκδοθούν οι οριστικές προδιαγραφές.

Η έκδοση της απόφασης έρχεται σε μια χρονική στιγμή που έχει ήδη ανακοινωθεί από το ΥΠΕΝ η έναρξη του διαλόγου για την Εθνική Στρατηγική για τα Δάση και επιβεβαιώνει τη βούληση του ΥΠΕΝ για την ενίσχυση της απασχόλησης και της τοπικής οικονομίας, την αειφόρο παροχή δασικών οικοσυστημικών υπηρεσιών, αλλά και τη διαχείριση του δάσους με κοινωνικά δίκαιο και ισότιμο τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς.

Όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά η Υπουργική Απόφαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

-την υποχρέωση για σύνταξη των δασοπονικών μελετών αποκλειστικά σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και την παράδοση κειμένων, πινάκων και γεωχωρικών δεδομένων σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή.

-τη διαίρεση του δάσους, των τμημάτων και των συστάδων του βάσει των φυσικών στοιχείων (πχ. ρέματα, ράχες, υδροκρίτες) και άλλων σημαντικών τεχνικών στοιχείων (πχ. δρόμοι, θεσμοθετημένα όρια οικισμών), ενώ η εμβαδομέτρησή τους θα γίνεται πλέον μόνο μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.)

-την εισαγωγή ειδικών διαχειριστικών πρακτικών για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή

-την έμφαση στις οικοσυστημικές λειτουργίες του δάσους και στην ιδιαίτερη διαχείριση που μπορεί να προκύψει από αυτές

-την ενίσχυση της παραγωγής μη ξυλωδών προϊόντων (πχ. καρποί, φλοιός, μανιτάρια, αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, μέλι, κλπ)

-την κατάρτιση των δασοπονικών μελετών σύμφωνα με τις επιταγές της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και με βάση τις πληροφορίες και τα δεδομένα των περιοχών του Δικτύου Natura 2000

-τη σύνδεση των κυρωμένων πια δασικών χαρτών και των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης με τις δασοπονικές μελέτες

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ