Μενού Κλείσιμο

Εξάμηνο προσδοκιών

Σε θετικά επίπεδα οι προσδοκίες των Ελλήνων Εξαγωγέων Β. Ελλάδας, σύμφωνα με σχετικό δείκτη

Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β.Ε. (ΣΕΒΕ) και η εταιρία DHL, Μέλος του ΣΕΒΕ, καταρτίζουν για 4η φορά το δείκτη Trade Confidence Index (TCI) καταγράφοντας τις προσδοκίες των Ελλήνων εξαγωγέων για τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές συνθήκες, καθώς και τις εγχώριες και διεθνείς πωλήσεις τους για το 1ο εξάμηνο 2018.

Θέμα επικαιρότητας είναι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR). Η υλοποίηση του project έγινε από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών & Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, με Επιστημονικό Σύμβουλο τον Καθηγητή Ιωάννη Χατζηδημητρίου, Πρόεδρο του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο Δείκτης TCI ΣΕΒΕ-DHL για το 1ο εξάμηνο του 2018 ανήλθε σε 126,25 μονάδες (όπου TCI>100 = αισιοδοξία και TCI<100 = απαισιοδοξία) έναντι 125,75 μονάδων του 2ου εξαμήνου 2017, 99,5 μονάδων του 1ου εξαμήνου του 2017 και 89,7 μονάδων του 2ου εξαμήνου του 2016. Τα αποτελέσματα της μελέτης του ΣΕΒΕ δείχνουν ότι οι προσδοκίες των Ελλήνων εξαγωγέων παραμένουν θετικές όπως και στο προηγούμενο εξάμηνο, ωστόσο, αποτυπώνεται και ο προβληματισμός σχετικά με τις εγχώριες και τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες.

Πιο συγκεκριμένα:

-Το 57% των ερωτηθέντων αναμένει σταθερότητα όσον αφορά στις εγχώριες οικονομικές συνθήκες, ενώ το 27% εκτιμά ότι αυτές θα βελτιωθούν. Το υπόλοιπο 16% του δείγματος προσδοκά επιδείνωση των εγχώριων οικονομικών συνθηκών, εξέλιξη η οποία βασίζεται κυρίως στην ύφεση της ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα με τους Έλληνες εξαγωγείς.

-Η εικόνα διαφοροποιείται σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες, καθώς το 35% των ερωτηθέντων απάντησε πως αναμένει επιδείνωση, ενώ το 45% εκτιμά ότι δε θα υπάρξει κάποια μεταβολή στις οικονομικές συνθήκες σε παγκόσμιο επίπεδο στο 1ο εξάμηνο του 2018. Αντίστοιχα, μόλις 20% είναι το ποσοστό των εξαγωγέων που αναμένουν βελτίωση των διεθνών οικονομικών συνθηκών.

-Η αισιοδοξία σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις συνεχίστηκε και στο 1ο εξάμηνο 2018 καθώς το 57% του δείγματος αναμένει αύξηση και το 36% σταθερότητα. Η δυσμενής εγχώρια οικονομική συγκυρία παραμένει η σημαντικότερη αιτία για την οποία το 7% των ερωτηθέντων αναμένει μείωση των εγχώριων πωλήσεών του.

-Όσον αφορά στις εξαγωγές, οι θετικές εκτιμήσεις διατηρήθηκαν στα ίδια ποσοστά με το β εξάμηνο 2017, καθώς το 64% προσδοκά αύξηση των εξαγωγών, το 31% σταθερότητα και μόλις το 5% μείωση των εξαγωγών.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR).

Στην ερώτηση σχετικά με το πώς θα επηρεαστούν οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με την εφαρμογή από 25 Μαΐου 2018 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων, το 80% απάντησε πως η επιχείρησή τους δε θα επηρεαστεί από το νέο κανονισμό. Αντίθετα, το 12% εκτιμά πως ο νέος κανονισμός θα επηρεάσει θετικά την επιχείρησή του, ενώ το 8% αρνητικά.

Οι Έλληνες εξαγωγείς διατύπωσαν για άλλο ένα εξάμηνο τις αισιόδοξες προβλέψεις τους με αποτέλεσμα την άνοδο του δείκτη για 4ο συνεχόμενο εξάμηνο. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στη σημαντική βελτίωση των προσδοκιών σχετικά με τις εγχώριες πωλήσεις, ωστόσο, συνολικά ο δείκτης TCI ΣΕΒΕ-DHL για το α’ εξάμηνο 2018 σημείωσε σχετικά μικρή άνοδο κατά 0,5 μονάδες εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού αρνητικών απαντήσεων σχετικά με τις διεθνείς οικονομικές συνθήκες. Παράλληλα, αποτυπώθηκε για ακόμη μία φορά η αισιοδοξία που διακατέχει τους εξαγωγείς σχετικά με τις εγχώριες και διεθνείς πωλήσεις της επιχείρησής τους. Τέλος, ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ-GDPR) φαίνεται πως δεν επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία των εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας, καθώς 4 στους 5 απάντησαν πως η επιχείρησή τους δε θα επηρεαστεί από την εφαρμογή του κανονισμού.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 19/04/18–02/05/18 σε επιλεγμένο δείγμα 250 εξαγωγικών επιχειρήσεων από όλη τη χώρα (οι 222 ανταποκρίθηκαν). Η επιλογή των επιχειρήσεων έγινε μέσω διαστρωματικής δειγματοληψίας, στα πρότυπα αντίστοιχων ερευνών που πραγματοποιούνται από εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς, ενώ για τη συλλογή των στοιχείων των επιχειρήσεων αξιοποιήθηκε η βάση δεδομένων της ICAP. Ειδικότερα, με αρχικό κριτήριο τις επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο πάνω από €1.000.000, το δείγμα περιλαμβάνει επιχειρήσεις από πρωτογενή παραγωγή, βιομηχανία και εμπόριο.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ