Μενού Κλείσιμο

Εφαρμογή του Νόμου με παρέμβαση της Αντιπολίτευσης

Συνδυασμός Ευθύνης Δίου-Ολύμπου

Στη συνεδρίαση της 30/01/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δίου-Ολύμπου το 16ο θέμα αφορούσε «την έγκριση πολυετούς εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, εμβαδού 15.720,90 τμ τμήμα του αριθμ. 356γ τεμαχίου της Δ.Κ Λιτοχώρου του Δήμου Δίου –Ολύμπου και καθορισμός των όρων διακήρυξης δημοπρασίας».
Με την οριακή πλειοψηφία της συμπολίτευσης ψηφίστηκε το συγκεκριμένο θέμα ενώ αγνοήθηκαν οι θέσεις της αντιπολίτευσης. Εξάλλου μετά από πίεσή μας τα έτη εκμίσθωσης που αρχικά ήταν 25 τελικά έγιναν 10 και το ετήσιο μίσθωμα το οποίο ξεκίνησε από 7500,00 ευρώ περίπου κατέληξε στις 15.000,00 ευρώ ετησίως. Παρά τον διπλασιασμό του αρχικού ποσού του ετήσιου μισθώματος η πρότασή μας ήταν να αναβληθεί το θέμα ώστε να δοθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος συγκριτικού υπολογισμού του τελικού μισθώματος με άλλες δημοτικές μισθώσεις στην ίδια περιοχή (πχ Μύλος-Πλάκα).
Στην συνέχεια με την αριθμ πρωτ 1507/31/01/2018 έγγραφη αναφορά μου προς τον Δήμο Δίου-Ολύμπου αναφέρω ότι περιήλθαν σε γνώση μου ότι στην ίδια έκταση υπάρχουν μόνιμες και αυθαίρετες κατασκευές ζητώντας την διαπίστωση της ύπαρξης τους και την εφαρμογή του νόμου.
Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που οι υπηρεσίες του Δήμου μας, με βάση την αναφορά μας προχώρησαν σε αυτοψία στις 7-2-2018 διαπιστώνοντας την ύπαρξη αυθαίρετων κατασκευών στον συγκεκριμένο χώρο που ανήκει στο Δήμο μας και βρίσκονται στο τμήμα του αριθμ 356γ. Ακολούθησε το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2450/15-2-2018 έγγραφο του Δημάρχου με το οποίο εντός 5 ημερών πρέπει να ολοκληρωθεί η κατεδάφιση και απομάκρυνση των κατασκευών του αυθαιρέτως κατέχοντος εντός της δημοτικής έκτασης (356γ τεμαχίου) σύμφωνα με την διαπίστωση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Ευχόμαστε βεβαίως να μην αποδειχθεί ότι η εφαρμογή του Νόμου και η υπεράσπιση του δημοτικού συμφέροντος είναι «εικονική».
Συνεχίζουμε αδιάκοπα και ακούραστα αναδεικνύοντας τα πραγματικά προβλήματα του τόπου μας με προτάσεις και επιχειρήματα λογικά και εφαρμόσιμα για το συμφέρον του Δήμου μας και των συνδημοτών μας.
Ευαγγελία Μόχλα Φαρμάκη

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ