Μενού Κλείσιμο

Δικαίωμα σε καλύτερους όρους διαβίωσης

Δια βίου εκπαίδευση, φροντίδα και εργασία για ΑμεΑ ζητούν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Οι βουλευτές Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ (Χαρίλαος Τζαμακλής, Ελισάβετ Σκούφα και Αστέριος Καστόρης) κατέθεσαν ως Αναφορά, συνυπογραφείσα και από άλλους σαράντα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, την Αίτηση – Υπόμνημα του Συλλόγου Γονέων και Φίλων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κατερίνης.

Με την Αίτηση – Υπόμνημα του Συλλόγου Γονέων και Φίλων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κατερίνης, που συνυπογράφουν οι Πρόεδροι των Συλλόγων Γονέων από 75 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. όλης της χώρας, υποβάλλεται το αίτημα για τη σύσταση – δημιουργία μετα-γυμνασιακής εκπαιδευτικής δομής για ΑμεΑ, στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης, φροντίδας και εργασίας τους.
Η προτεινόμενη νέα δομή πρέπει να αποσκοπεί, μέσω της ένταξης των ΑμεΑ στη δια βίου μάθηση, στην πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και του αισθήματος αξιοπρέπειας, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, των δεξιοτήτων και της δημιουργικότητάς τους, αλλά και στη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρίες να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινωνία.
Οι εβδομήντα έξι Σύλλογοι Γονέων και Φίλων των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., εκπροσωπώντας τα παιδιά τους για το δικαίωμά τους σε μια καλύτερη ζωή με όρους αξιοπρέπειας, ισότητας και αυτονομίας και θεωρώντας ότι υφίσταται το γενικό νομοθετικό πλαίσιο για την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών από την πλευρά της Πολιτείας στο αναφερόμενο ζήτημα, εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι θα επιδειχθεί από την πλευρά της η δέουσα ευαισθησία.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ