Μενού Κλείσιμο

Διεθνές Ίδρυμα Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου – Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης

Καλούνται τα μέλη του Διεθνούς Ιδρύματος Μνημείου Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε Γενική Συνέλευση την Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.00 στην έδρα του ιδρύματος, στο κτίριο «Αλεξάνδρειον» στο Λιτόχωρο Πιερίας με θέμα την εκλογή των έξι (6) από τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικής Γραμματείας) και των τριών (3) μελών της εξελεγκτικής επιτροπής.

Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται σύμφωνα με την απόφαση 418/2018 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κατερίνης, όπως αυτή συμπληρώθηκε και μεταρρυθμίστηκε με την με αριθμό 407/2019 απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Κατερίνης και, σε εφαρμογή αυτών, κατόπιν λήψης απόφασης του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου στην συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2019.

Καλούνται, όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη του ΔΙΜΜΑ να συμμετέχουν στις εκλογές.

Όποιος επιθυμεί να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικής Γραμματείας) πρέπει να απευθυνθεί στα τηλέφωνα 6977254045 και 6973719165 μέχρι και την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019 όπως ορίζει το καταστατικό.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημόπουλος Κωνσταντίνος

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ