Μενού Κλείσιμο

Διαβούλευση για τη νέα στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης Δήμου Κατερίνης 2021-2027

Ο Δήμος Κατερίνης στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027 εκπονεί Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ).

 Η Στρατηγική ΒΑΑ έχει στόχο να καθορίσει παρεμβάσεις ολοκληρωμένου χαρακτήρα για την πόλη της Κατερίνης, επεμβαίνοντας σε τομείς όπως: Υποδομές, Κλιματική Αλλαγή, Περιβαλλοντική Ανθεκτικότητα, Οικονομική Ανάπτυξη, Κυκλική Οικονομία, αντιμετώπιση Κοινωνικών Ανισορροπιών με ένα μείγμα πράξεων που θα διασφαλίσει, εκτός από τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα, την αποτελεσματική υλοποίηση και την βιωσιμότητα του σχεδίου.

Στο πλαίσιο κατάρτισης της παραπάνω στρατηγικής, την Δευτέρα  22 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 19:00, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει συζήτηση/διαβούλευση με τους φορείς που θα συμμετάσχουν στο εταιρικό σχήμα διακυβέρνησης. Θα αναλυθούν τα στάδια εκπόνησης, τα οποία περιλαμβάνουν τα χαρακτηριστικά, τη δυναμική της περιοχής, τους Άξονες – Στόχους της Στρατηγικής.

Για τον σχεδιασμό και τη συνδιαμόρφωση της νέας συνεχιζόμενης Στρατηγικής ΒΑΑ 2021-2027, ο Δήμος Κατερίνης ανοίγει δημόσια τη συζήτηση και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όλους τους πολίτες να συμμετάσχουν στη Δημόσια Διαβούλευση και να διατυπώσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους, συμπληρώνοντας τα σχετικά ψηφιακά ερωτηματολόγια τα οποία είναι αναρτημένα στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/nt9xCsZCNyKqZzeJ9

Η διαδικασία θα παραμείνει ενεργή έως και τις 29/01/2024.

Οι ειδήσεις της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ