Μενού Κλείσιμο

Διαβούλευση με χρονοδιάγραμμα και ουσία

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ Σάββας Χιονίδης για το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων

«Στην ανάγκη να γίνει ουσιαστική διαβούλευση με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και να δοθούν τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία στην Αυτοδιοίκηση σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων» εστίασε την εισήγησή του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, παρουσία του Αν. υπουργού Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλου και όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χιονίδης: «[…]προσπάθειά μας είναι να διαχειριστούμε τα στερεά απόβλητα ανάλογα με το πληθυσμιακό, το χωρικό και το οικονομικό στοιχείο […] Ας κάνουμε πραγματική διαβούλευση, ας κάνουμε πραγματική συμμαχία. Και η τοπική αυτοδιοίκηση απέδειξε ότι διατυπώνει σοβαρές προτάσεις προς αυτή την κατεύθυνση».
Γενικότερα, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης υπογράμμισαν ότι είναι πρωταρχική ανάγκη και μείζον θέμα η έγκαιρη και επαρκής διασφάλιση της χρηματοδότησης των Δήμων για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για να επιτευχθούν οι στόχοι της ανακύκλωσης. Παράλληλα ανέδειξαν ως μείζον πρόβλημα την έλλειψη προσωπικού, αλλά και υποδομών υποδοχής των βιοαποβλήτων.
Σε αυτό το πλαίσιο εξέφρασαν τον προβληματισμό τους στον κ. Φάμελλο σχετικά με τον χρόνο έναρξης ισχύος της νέας τιμολογιακής πολιτικής τόσο ως προς τα βιοαπόβλητα όσο και ως προς τα ανακυκλώσιμα υλικά.
Επιπρόσθετα το ΔΣ της Ένωσης ζήτησε από τον υπουργό να επανεξετάσει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, επικαλούμενο και τις ήδη διατυπωμένες θέσεις της ΚΕΔΕ σύμφωνα με τις οποίες θα προκύψουν δυσλειτουργίες και αδιέξοδα εάν εφαρμοστεί από τις 19 Ιανουαρίου του 2019, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου.
Ο Αν. υπουργός Περιβάλλοντος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί η νέα τιμολογιακή πολιτική για την ανακύκλωση λίγους μήνες αργότερα από την ημερομηνία που προβλέπεται. Παράλληλα δεσμεύθηκε ότι σύντομα θα είναι διαθέσιμα τα απαιτούμενα εργαλεία για την υλοποίηση της διαλογής στην πηγή από τους Δήμους, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αύξηση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και για ενίσχυση του προσωπικού στους ΦΟΔΣΑ.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι, στην σύσκεψη παρέστησαν και οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ