Μενού Κλείσιμο

ΔΕΥΑΚ για ΤΟΕΒ Ελατοχωρίου: «Προτιμούν να φεύγει το νερό στο ρέμα παρά να συνδράμουν την Δ.Ε.Υ.Α.Κ.»

Η πρόθεση της ΔΕΥΑ Κατερίνης, να χρησιμοποιήσει το νερό της πηγής «Κεραμίδα» για την ενίσχυση του δικτύου ύδρευσης της Νέας Τραπεζούντας και του Κούκου, έπεσε στο κενό, αφού ο ΤΟΕΒ Ελατοχωρίου και ο Δασικός Συνεταιρισμός Ελατοχωρίου, απάντησαν αρνητικά.

Πρόθεση της ΔΕΥΑΚ ήταν να κάνει χρήση του νερού της πηγής (που καταλήγει στο ρέμα) μόνο κατά τους χειμερινούς μήνες και όχι όλο το 24ωρο. Ωστόσο, ούτε αυτή η πρόταση έγινε αποδεκτή από τη Γενική Συνέλευση (4 Νοεμβρίου 2019) του ΤΟΕΒ, αφού όπως χαρακτηριστικά καταγράφεται και στο πρακτικό της συνέλευσης «Όλοι συμφώνησαν μεν ότι πράγματι το νερό είναι πηγή ζωής για ανθρωπιστική κατανάλωση και υγιεινή, αλλά έχουν διάφορες δυσπιστίες, λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης προς την ΔΕΥΑ Κατερίνης και ειδικά στον πρώην Σύνδεσμο Βορείου Πιερίας, οι οποίοι αθέτησαν πολλές φορές τα συμφωνηθέντα, ακόμα εκκρεμούν οφειλές του συνδέσμου προς το ΑΔΣ Ελατοχωρίου σε τυπικά μισθώματα που δεν καταβλήθηκαν. Μάλιστα εκκρεμούν εκτελέσεις δικαστικών αποφάσεων.»

Η αρνητική απόφαση του ΤΟΕΒ, ανάγκασε τη ΔΕΥΑ Κατερίνης, να εκδώσει ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Πρόσφατα ο νομός μας και η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. αντιμετώπισε έντονα προβλήματα λειψυδρίας.

Η παρατεταμένη ανομβρία και η αλόγιστη χρήση των διαθέσιμων υδρευτικών πόρων από την προηγούμενη διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (χρήση γεωτρήσεων ‘’Αναβρυκής’’ από τον Ιανουάριο) μεγιστοποίησαν το πρόβλημα το οποίο έγινε πιο έντονο στην Τραπεζούντα και τον Κούκο και αυτό διότι δεν υπήρχε γεώτρηση να καλύψει τις ανάγκες.

Η κάλυψη των αναγκών με βυτιοφόρο αυτοκίνητο για διάστημα 45 ημερών και μάλιστα μέχρι την 11.11.2019 φανερώνει και την σοβαρότητα της κατάστασης.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. κατέβαλε και καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να διατηρήσει την ποιότητα του παρεχόμενου ύδατος σε υψηλό επίπεδο και την ποσότητα σε ικανοποιητικό επίπεδο συντηρώντας και ελέγχοντας καθημερινά το δίκτυο του Συνδέσμου με το οποίο υδρεύονται οι οικισμοί.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων μηνών και μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας, μετά από εισήγηση των υπηρεσιακών παραγόντων, η οποία παρεμπιπτόντως έγινε και στην προηγούμενη Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (28.08.2019), απευθυνθήκαμε στον Τ.Ο.Ε.Β. Ελατοχωρίου στον Αγροτικό Δασικό Συν/σμό Ελατοχωρίου για να μας διαθέσουν από παρακείμενο στην πηγή ‘’Κεραμίδας’’ ρέμα πηγαίο νερό που χρησιμοποιούν για άρδευση.

Συγκεκριμένα: Σε συνέχεια επιτόπιας διερεύνησης που διενεργήθη από Υπηρεσιακούς παράγοντες της ΔΕΥΑΚ στην πηγή της ‘’Κεραμίδας’’ του Ελατοχωρίου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη περίσσειας νερού, που καταλήγει αδιάθετο σε παρακείμενο ρέμα, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες. Το νερό ελέγχθηκε εργαστηριακά και κρίθηκε κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

Αυτό το νερό, που καταλήγει στο ρέμα, ζητήθηκε να επιτραπεί στη ΔΕΥΑΚ να το αξιοποιήσει τους χειμερινούς μήνες χωρίς να μεταβληθεί στο ελάχιστο η εκμεταλλεύσιμη παροχή, προκειμένου να υδροδοτηθούν μέσω Δικτύου οι κάτοικοι Ν. Τραπεζούντας και Κούκου. Και μάλιστα ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Στέργιος Μπουσνάκης ανέλαβε τη διασφάλιση της συμφωνίας με υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου (Υπεύθυνη Δήλωση, Συμφωνητικού κ.λ.π.) κριθεί απαραίτητο.

Παρά τη διάθεση και τις προσπάθειές μας για συνεργασία με τους τοπικούς φορείς οι συγκεκριμένες προτάσεις μας δεν απαντήθηκαν από τον Τ.Ο.Ε.Β. και τον Αγροτικό Δασικό Συν/σμό Ελατοχωρίου.

Μας διαβιβάστηκε όμως το Πρακτικό Νο 1 /04-11-2019 της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΤΟΕΒ Ελατοχωρίου, σύμφωνα με το οποίο «Η Γενική Συνέλευση αντιπροσώπων ΤΟΕΒ Ελατοχωρίου αποφασίζει ομόφωνα να μην χορηγηθεί δικαίωμα υδροληψίας επί πηγαίου νερού Κεραμίδας».

Οι λόγοι καταγράφονται στο συνημμένο πρακτικό και ενδεικτικά  σημειώνουμε:

-Όλοι συμφωνούν ότι πράγματι το νερό είναι πηγή ζωής για ανθρωπιστική κατανάλωση και υγιεινή

-Έλλειψη εμπιστοσύνης προς τη ΔΕΥΑ Κατερίνης και ειδικά στον πρώην Σύνδεσμο Βορείου Πιερίας, οικονομικές οφειλές του Συνδέσμου

-Μελλοντικά θα δημιουργηθούν οικολογικά προβλήματα απρόβλεπτα, κλπ.

Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να υπογραμμίσουμε ότι είναι φανερή η πλήρης άρνηση για ουσιαστική συζήτηση και κοινή λύση.

Οι αναφερόμενοι φορείς του Ελατοχωρίου προτιμούσαν να φεύγει το νερό στο ρέμα, αφού είχε τελειώσει η καλλιεργητική περίοδος (μήνα Οκτώβριο και Νοέμβριο) παρά να συνδράμουν την Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και μέσω αυτής τους συνδημότες τους.

Την ίδια περίοδο η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. υδροδοτούσε τον Κούκο με βυτίο και κόστος μεταφοράς νερού 700 ευρώ ημερησίως που επιβάρυνε το σύνολο των δημοτών.

Οι συμπεριφορές αυτές πρέπει να καταδικαστούν από όλους και ιδιαίτερα από τους αυτοδιοικητικούς άρχοντες.

Η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. συνειδητοποιώντας ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας δεν θα είναι παροδικό και προκειμένου να μην βρεθεί σε παρόμοια κατάσταση το 2020 προγραμματίζει άμεσα μια σειρά από δράσεις και ενέργειες.

α) Στον Τρίλοφο τοποθετεί μεταλλική δεξαμενή ύδρευσης χωρητικότητας 1.000 κ.μ. για να αυξηθεί  ο αποθηκευτικός χώρος για Τρίλοφο, Ν. Τραπεζούντα και Κούκο.

β) Σε συνεργασία και με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας προγραμματίζει την κατασκευή νέας υδρογεώτρησης παροχής 20-25 m/h για ενίσχυση της ύδρευσης.

γ) Στον  Άνω Άγιο Ιωάννη τοποθετείται νέα μεταλλική δεξαμενή ύδρευσης χωρητικότητας 450κ.μ. και ολοκληρώνει το δίκτυο και τον εξοπλισμό της νέας υδρευτικής γεώτρησης.

δ) Ολοκληρώνει την συντήρηση των γεωτρήσεων και των εγκαταστάσεων στην θέση ‘’Αναβρυκή’’ Ρυακίων.

ε) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες ώστε άμεσα τα έργα του φράγματος της Μόρνας, των διυλιστηρίων και του δικτύου του Συνδέσμου να περιέλθουν στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ. έτσι ώστε να ενταχθούν στο υδραυλικό ισοζύγιο και συντηρηθούν επαρκώς.

στ) Παράλληλα εξετάζει κάθε εναλλακτική λύση για εκμετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων στην περιοχή του Κούκου.

Η ΔΕΥΑ Κατερίνης από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της το 1982 φροντίζει με περιβαλλοντική συνείδηση, οικολογική ευαισθησία και με όσες δυνάμεις διαθέτει τη σωστή διαχείριση του νερού, που είναι κοινωνικό αγαθό. 

Η διαχείριση του νερού είναι συλλογική υπόθεση και πρέπει να γίνει βίωμα όλων.»

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ