Μενού Κλείσιμο

Απόφαση εφοδιασμού των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, στο ημιορεινό και ορεινό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πιερίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 

  

Έχοντας υπόψη : 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν.2696/1999 ( ΦΕΚ-Α-57) «Περί κυρώσεως του  Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας » όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50). β) Την υπ’ αριθ. Δ30/Δ5α/73567 από 11-03-2022 (Φ.Ε.Κ. 1144 τ.Β΄ από 14/03/2022)  απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών και την υπ’ αριθ.  Δ30/Δ5α/314143 από 29-09-2022 (Φ.Ε.Κ. 5190 τ. Β΄ από 06/10/2022) τροποποίηση  της υπό στοιχεία Δ30/Δ5α/73567 υπουργικής απόφασης «Εφοδιασμός των οχημάτων  με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα). 

γ) Το υπ’ αριθ. 62 από 08-01-2024 έγγραφο του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου  Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ) της Γενικής Γραμματείας  Πολιτικής Προστασίας, με το συνημμένο Δελτίο Πρόγνωσης Καιρού της ΕΜΥ/ΕΜΚ. 

α π ο β λ έ π ο ν τ ε ς 

στη διασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας των αυτοκινήτων οχημάτων σε  χιονισμένο ή στο παγωμένο οδικό δίκτυο της περιοχής αρμοδιότητάς μας και την  πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

Α. Τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των οχημάτων όλων των κατηγοριών, με αντιολισθητικές  αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, προδιαγραφών, σύμφωνα με το άρθρο 2  της υπ’ αριθ. Δ30/Δ5α/73567 από 11-03-2022 (ΦΕΚ 1144 τ.Β΄/14.03.2022) απόφασης  του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την κίνηση αυτών στο ημιορεινό και  ορεινό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Πιερίας, λόγω του έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων  Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, για το χρονικό διάστημα από ώρα 12:30 της 09- 

01-2024 και μέχρι ύφεση των καιρικών φαινομένων.

 Περαιτέρω, οι οδηγοί των οχημάτων επιβάλλεται: 

  1. να φροντίζουν για τον εφοδιασμό των οχημάτων που οδηγούν με κατάλληλα  αντιολισθητικά εφόσον το όχημα κυκλοφορεί σε περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στην  παρούσα απόφαση. 
  2. να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας των αντιολισθητικών που  βρίσκονται στα οχήματα τους, για να είναι εξασφαλισμένη η ορθή χρήση τους και η  εκπλήρωση της διασφάλισής της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας των αυτοκίνητων  οχημάτων σε χιονισμένο ή παγωμένο οδικό δίκτυο.  

iii.να προσαρμόζουν την οδήγησή τους, όταν χρησιμοποιούνται αντιολισθητικά, ανάλογα  με τις επικρατούσες συνθήκες και τις προδιαγραφές των οχημάτων και των  αντιολισθητικών, με γνώμονα την προάσπιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας  εφόσον κυκλοφορούν σε περιοχές που ορίζονται με την παρούσα απόφαση. 

Β. Της παρούσας απόφασης, εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία φέρουν ειδικά  ελαστικά (χιονολάστιχα), εκείνα που φέρουν ειδική σήμανση του «αλπικού»  συμβόλου όπως υφίστανται στο προσάρτημα 1 του παραρτήματος 7 του  Κανονισμού 117 οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη  (ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό Μ+S. 

Γ. Οι υφιστάμενες Υπηρεσίες μας, οφείλουν για την εφαρμογή της παρούσας, να διεξάγουν  οπτικό έλεγχο αναφορικά με την ύπαρξη αντιολισθητικών μέσων, εφόσον το όχημα  κυκλοφορεί σε περιοχές που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. 

Δ. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 26 και 27  του άρθρου 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999). 

Ε. Οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας, κοινοποιείται η παρούσα για την ενημέρωσή  τους. 

ΣΤ. Στις Προϊστάμενες Υπηρεσίες, κοινοποιείται η παρούσα (υ.τ.α.) για την  ενημέρωσή τους

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Γεώργιος ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΑΣ 

Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Οι ειδήσεις της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ