Μενού Κλείσιμο

Απάντηση στην ανοιχτή επιστολή του Ανέστη Μανώλα «Για την οικονομικη κατάσταση του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού»

Ο  Δήμαρχος Πύδνας Κολινδρού, Ανέστης Μανώλας, παραθέτει, όπως τονίζει στην ενημερωτική του επιστολή προς τους δημότες στις 7/10/2019, την οικονομική κατάσταση του Δήμου που παρέλαβε στις 31 Αυγούστου του 2019. Τονίζει μάλιστα πως γνώμονας της τακτικής του αυτής είναι η ενημέρωση των δημοτών με πραγματικά και αδιάψευστα στοιχεία. Ωστόσο, επειδή οι αριθμοί και τα οικονομικά στοιχεία είναι ανελαστικά και μπορούν να ελεγχθούν εύκολα, ώστε να επαληθευτούν ή να διαψευστούν, σας παραθέτω με τη σειρά μου τα οικονομικά στοιχεία που άφησα στην ανωτέρω ημερομηνία, για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του μέσα από τη διαδικασία της σύγκρισης και έτσι να φωτιστεί αμφίπλευρα η αλήθεια και να έρθουν όλα στο φως χωρίς πολιτικές υστεροβουλίες και σκοπιμότητες!

  • Το υπόλοιπο ταμείου με ημερομηνία 31/8/2019 ανέρχεται στο ποσό 661,61 € . Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν α) τα υπόλοιπα της χρηματοδότησης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ύψους 114.350,00 € ( σχετική απόφαση ΥΠΕΣ για τη χρηματοδότηση του Δήμου μας με ποσό 228.700,00 € ) β) το σύνολο των εσόδων της Εμποροπανήγυρης αφού μέχρι την 31/8/2019 εισπράχθηκε το ποσό των 142.000,00 € και υπολείπονταν ακόμα 110.000,00 € τα οποία εισπράχθηκαν μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο κατά τη διάρκεια δηλαδή λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης  και θα πρέπει να πιστωθούν στα έσοδα της προηγούμενης δημοτικής περιόδου, αφού ήταν αυτή που επιμελήθηκε τη διοργάνωση και τη διάθεση των οικοπέδων της Εμποροπανήγυρης και γ)  το υπόλοιπο χρηματοδοτήσεων προς διάθεση από τα προγράμματα λειψυδρίας και εκτάκτων αναγκών  που είχε εξασφαλίσει  η δημοτική μας αρχή  ποσού 41.242,52 € . Συνολικά λοιπόν τα έσοδα προς διαχείριση από τη νέα δημοτική αρχή ανέρχονται στο ποσό των 663.254,13 € .Όσο για το ποσό των 16.252,95 € που αναφέρεται , αφορά δαπάνη εκπόνησης μίας μελέτης που ανατέθηκε από τον πρώην Δήμο Μεθώνης, δεν εγκρίθηκε ως δαπάνη από το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο ανάδοχος δέσμευσε και εκταμίευσε το ποσό από τον Τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου. Ασκήθηκε σχετικά ανακοπή και αν δεν δικαιωθεί τελικά ο Δήμος , το ποσό αυτό αφού εκταμιεύτηκε, θα αφαιρεθεί και από τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές .
  • Σύμφωνα με το μητρώο δεσμεύσεων την 31/8/2019 οι οφειλές του Δήμου προς προμηθευτές ανέρχονται στο ποσό των 762.718,74 € . Από το σύνολο των υποχρεώσεων υπάρχουν εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις όπως παρακάτω :

Α) 200.000,00 € από το Πράσινο Ταμείο

Β) 220.866,33 € από το Υπουργείο Εσωτερικών ( και όχι Οικονομικών )

Γ) 485.832,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών   και Δανείων με   μορφή   δανείου (  αφορά την προμήθεια απορριμματοφόρων )

Συνεπώς το σύνολο των οφειλών που θα πρέπει να καλυφθούν από ιδίους πόρους , ΚΑΠ ή και ΣΑΤΑ / 2019 ανέρχονται στο ποσό των 856.020,41 € .

  • Οι οφειλές του Συνδέσμου  Ύδρευσης που ανέλαβε ο Δήμος μας μετά τη λύση και εκκαθάριση του , ανέρχονται στο ποσό των 180.000,00 € και αφορούν απλήρωτους λογαριασμούς της ΔΕΗ για αντλιοστάσια που ήταν παραχωρημένα σο Σύνδεσμο , για τις οποίες ζητήθηκε να εξοφληθούν με τη διαδικασία της συνείσπραξης  από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου που εισπράττονται μέσω της Δ.Ε.Η. Ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού την 31/8/2014 χρωστούσε στο Σύνδεσμο Ύδρευσης από εισφορές ποσό 650.000,00 € , το οποίο ποσό διαγράφηκε μετά τη λύση του , την οποία παρεμπιπτόντως εμείς ως Δημοτική Αρχή με τις ενέργειες μας προκαλέσαμε .
  • Ο ΕΝΦΙΑ που υπολογίζεται ως οφειλή , αφορά το έτος 2019 , βεβαιώθηκε στις 31/8/2019 και η πρώτη δόση εξοφλήθηκε με παρακράτηση εσόδων από τη Δ.Ο.Υ. που αφορούσαν τη δημοτική μας περίοδο . Έμεινε όπως είναι απολύτως φυσιολογικό ποσό 44.769,90 € , το οποίο αφορά δόσεις μηνών από Οκτώβριο έτους 2019 ως και Ιανουάριο έτους 2020 .
  • Οι δανειακές υποχρεώσεις ύψους 876,23 € αφορούν δάνεια των 4 Καποδοστριακών Δήμων ( Αιγινίου , Κολινδρού , Μεθώνης & Πύδνας ) τα οποία αποπληρώνονται κατά τα έτη 2020 ως και 2024 . Συνεπώς συνιστούν μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου που δεν δημιουργήθηκαν την τελευταία 5ετία . Όσον αφορά το δάνειο των 485.832,00 € για την προμήθεια απορριμματοφόρων , έχει διάρκεια αποπληρωμής σε βάθος δεκαετίας και κατά την τετραετία που διανύουμε το ποσό που θα δαπανηθεί δεν  θα ξεπερνά τις 250.000,00 € . Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος ετησίως δαπανούσε το ποσό 70.000,00 € περίπου για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή των παλαιών απορριμματοφόρων .

Κατά τη διάρκεια της θητείας μας , αποπληρώσαμε δάνεια των 4 πρώην καποδιστριακών δήμων ύψους 800.000,00 €  περίπου . Επίσης αποπληρώσαμε

160.000,00 € από προκαταβολή ΚΑΠ που έλαβε η προηγούμενη δημοτική αρχή το έτος 2014 .

  • Όσον αφορά τις εκκρεμείς δικαστικές διεκδικήσεις και αποφάσεις αυτές έχουν ως εξής :

ΑΓΩΓΕΣ :

Α) Οι εργατικές αξιώσεις ποσού 701.178,00 € αφορούν διεκδικήσεις των εργαζομένων του Δήμου για το επίδομα των 176,00 € καθώς και διεκδικήσεις δώρων Χριστουγέννων , Πάσχα και Επιδόματος Αδείας , τα οποία μετά από την απόφαση του Σ.Τ.Ε. δεν έχουν ουσιαστικά καμία τύχη . Παρόμοιες αγωγές έχουν κατατεθεί από εργαζόμενους σε πάρα πολλούς Δήμους της χώρας .

Β ) Το ποσό των 39.200,00 € αφορά διεκδίκηση  για το ενοίκιο του πολύκεντρου Αιγινίου , για το οποίο ισχύει το γεγονός ότι αν δεν σταματήσει η χρήση του θα συνεχίσουν να υπάρχουν ανάλογες απαιτήσεις . Ήδη στη δικιά μας θητεία αποπληρώσαμε ανάλογες δικαστικές αποφάσεις για το πολύκεντρο Αιγινίου ποσού 34.160,00 € .

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΣΚΗΘΗΚΑΝ ΕΦΕΣΕΙΣ :

Α) Οι 6 δικαστικές αποφάσεις συνολικού ποσού 175.800,00 € αφορούν ατιμολόγητες οφειλές της προηγούμενης δημοτικής αρχής σε προμηθευτή για τις οποίες ασκήσαμε εφέσεις, αφού πρώτα εξοφλήσαμε το ποσό των 47.000,00 € που ήταν προσωρινά εκτελεστό .

Β) Το ποσό των 70.400,00 € που διεκδικεί ανώνυμη εταιρεία του Νομού επίσης αφορά οφειλές των ετών 2011 & 2012 και όχι τη δική  μας δημοτική περίοδο .

  • Σχετικά με την αναφορά μας για το υπόλοιπο του ταμείου του Δήμου στις 12/8/2019 δηλώνουμε ότι όντως το ποσό εκείνη τη δεδομένη στιγμή ανερχόταν σε 750.000,00 € . Γνωρίζουμε όμως όλοι πολύ καλά ότι το ταμείο του Δήμου , όπως και όλα τα ταμεία, δεν είναι κάτι στατικό, μεταβάλλεται συνεχώς σύμφωνα με τις πληρωμές και τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται .
  • Ο Δήμος μας είναι από τους λίγους Δήμους στη χώρα που δεν οφείλει σε ασφαλιστικούς οργανισμούς , σε ταμεία και στη Δ.Ο.Υ. , η εικόνα του είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με αυτή που παραλάβαμε το έτος 2014 και με συντονισμένες ενέργειες και δράσεις μας αποφύγαμε την επιτήρηση από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας στο οποίο κινδύνευε να ενταχθεί ο Δήμος Πύδνας Κολινδρού το έτος 2014 , χωρίς να επιβαρύνουμε με αυξήσεις τελών και φόρων τους συνδημότες μας .

 Καταλήγοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι μετά την ολοκλήρωση της 5ετούς θητείας μας στο Δήμο Πύδνας Κολινδρού οι οφειλές που αφήσαμε και αφορούν υποχρεώσεις προς προμηθευτές ανέρχονται στο ποσό των 856.020,41 € και το ταμείο του δήμου ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 663.254,13 € ( 397.661,61 + 114.350,00 + 110.000,00 + 41.242,52 ) .

 Ύστερα από τη διεξοδική και τεκμηριωμένη παράθεση των ανωτέρω στοιχείων ο καθένας νομίζω μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του με ασφάλεια και να λάμψει η αλήθεια, όπως διατείνεται ότι επιθυμεί και ο κ. Δήμαρχος.

 Τέλος για την αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας , τη διαφάνεια , την απόλυτη νομιμότητα ( αυτονόητες προεκλογικές δεσμεύσεις της σημερινής δημοτικής αρχής ) , καθώς  και την « προίκα » των 20.000.000,00 € που αφήνουμε για την εκτέλεση πολύ σημαντικών μικρών και μεγάλων έργων τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των συνδημοτών μας θα επανέλθουμε όταν το κρίνουμε σκόπιμο .

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ