Μενού Κλείσιμο

Απαντήσεις (δια ζώσης) σε δεκάδες ερωτήματα!

Ενημέρωση εργαζομένων και ανέργων με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Κατερίνης

 

Δράση δια ζώσης νομικής πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων της Πιερίας, πραγματοποιήθηκε στο Εργατοϋπαλληλικό  Κέντρο Κατερίνης.

 

Στελέχη του Ινστιτούτου Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. υποδέχτηκαν και κατέγραψαν περισσότερα από 130 εξατομικευμένα ερωτήματα και προβληματισμούς εργαζομένων και ανέργων, σχετικά με το ασφαλιστικό και το εργασιακό ζήτημα τα οποία στη συνέχεια νομικοί συνεργάτες του ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. επεξεργάστηκαν και απάντησαν, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες, θα απαντήσουν και γραπτώς στα ερωτήματα που τέθηκαν.

Οι υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης σε διαπροσωπικό επίπεδο παρέχονται δωρεάν και θα συνεχιστούν, ως μέρος μιας από κοινού με το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Κατερίνης προσπάθειας για συστηματική και στοχευμένη ενημέρωση εργαζομένων και ανέργων, που έχουν ανάγκη υποστήριξης σε θέματα ασφαλιστικά, εργασιακά και απασχόλησης.

Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να θέσουν ερωτήματα ασφαλιστικής / εργατικής νομοθεσίας και απασχόλησης, μπορούν να απευθύνονται στο ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. Κ. Μακεδονίας (τηλ 23310 75673 ή fax 23310 24424 ή στο e-mail centralmacedonia@reg.inegsee.gr).

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Εξ αποστάσεως και δια ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000945. ΕΣΠΑ – «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» https://empedu.gov.gr

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ