Μενού Κλείσιμο

Αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα

Απάντηση του Δήμου Κατερίνης στον Εμπορικό Σύλλογο για το θέμα με τα αδέσποτα

«Ο Δήμος Κατερίνης αντιμετωπίζει διαχρονικά με τη δέουσα σοβαρότητα, υπευθυνότητα και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας το θέμα των αδέσποτων ζώων», αναφέρει ο Δήμος, απαντώντας στον Εμπορικό Σύλλογο Κατερίνης.

 

Πριν από λίγες μέρες με επιστολή του (προς τον δήμαρχο) ο Εμπορικός Σύλλογος Κατερίνης, έκρουε τον κώδωνα του κινδύνου για τα αδέσποτα σημειώνοντας πως «φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε»

Αναλυτικά η απάντηση του Δήμου Κατερίνης, έχει ως εξής: «Προς ενημέρωση του κοινού και αποκατάσταση της αλήθειας, με αφορμή τη δημοσίευση στις 16/05/2018, στον έντυπο και διαδικτυακό τύπο της Πιερίας, επιστολής του Εμπορικού συλλόγου Κατερίνης, με θέμα «την κατάσταση με τα αδέσποτα ζώα της πόλης και την έκκληση λήψης όλων των ενδεικνυόμενων μέτρων για την περιφρούρηση της υγείας και ασφάλειας των πολιτών» επισημαίνουμε τα εξής:

Ο Δήμος Κατερίνης αντιμετωπίζει διαχρονικά με τη δέουσα προσοχή, επιμέλεια και αποφασιστικότητα το θέμα των αδέσποτων του Δήμου και βάσει της νομοθεσίας, η οποία ορίζει τις προβλεπόμενες ενέργειες για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς (Ν.4039/2012 – ΦΕΚ 15Α’/02-02-2012, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν.4235/2014 – ΦΕΚ 32Α’/11-02-2014 και ισχύει), ενώ μεριμνά για την περισυλλογή και τη διαχείρισή τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4039/2012.

Προς την κατεύθυνση αυτή και στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς κατόπιν άδειας, η οποία χορηγήθηκε από το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας λειτουργεί  Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς δυναμικότητας 80 θέσεων,  στο χώρο του Βιολογικού Σταθμού του Δήμου Κατερίνης.

Επισημαίνεται, ότι, τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η ίδρυση και λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του Ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, συνιστούν χώρους προσωρινής μόνο παραμονής και ιατρικής περίθαλψης και σε καμία περίπτωση μόνιμης.

Κατά συνέπεια η άποψη, ότι, η προστασία των δημοτών από τα αδέσποτα προϋποθέτει την εξαφάνιση των ζώων ή τον μόνιμο εγκλεισμό τους στα καταφύγια είναι εκ των πραγμάτων λανθασμένη.

Αναφέρεται άλλωστε ρητά στην ισχύουσα νομοθεσία, ότι, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας (μολυσματική ασθένεια ή επικίνδυνη συμπεριφορά η οποία κρίνεται από αρμόδια επιτροπή), συνιστά υποχρέωση η επανένταξη στο φυσικό τους περιβάλλον και  ειδικότερα, εκεί όπου βρέθηκαν.

Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, που περισυλλέγονται, οδηγούνται αρχικά στα ιατρεία των συμβεβλημένων κτηνιάτρων με το Δήμο Κατερίνης, υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στη διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Κατόπιν υποβάλλονται σε αποπαρασίτωση και εμβολιασμό.

Στην συνέχεια μεταφέρονται στο καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Κατερίνης έως αφενός : την πλήρη αποκατάσταση της υγείας τους  και αφετέρου: έως ότου καταστεί δυνατή η επανένταξή τους στο φυσικό περιβάλλον ή υιοθετηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Προφανώς από εσφαλμένη και ελλιπή πληροφόρηση στην επιστολή του εμπορικού συλλόγου διατυπώνεται η ευχή «για την επαναλειτουργία του Δημοτικού Κυνοκομείου …» το οποίο όμως, ενημερώνουμε, ότι, λειτουργεί αδιάλειπτα, ουδέποτε έπαυσε να παρέχει τις πολύτιμες υπηρεσίες του, ενώ όποτε κριθεί απαραίτητο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κατερίνης υλοποιούνται σε αυτό παρεμβάσεις, που εξασφαλίζουν ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής (σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται σε χώρους διαμονής, περίθαλψης και σίτισης των ζώων).

Επιπλέον, ο Δήμος έχει συστήσει:

-Πενταμελή Επιτροπή Διαχείρισης των Αδέσποτων Ζώων

-Ειδική Επιστημονική Επιτροπή

Παράλληλα, έχει συνάψει σύμβαση με εκπαιδευτή σκύλων, για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και με κτηνιάτρους για την παροχή όλων των απαιτούμενων κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Ταυτόχρονα, το αρμόδιο τμήμα του Δήμου Κατερίνης, υλοποιεί καθημερινά ενέργειες, δράσεις και λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την διαχείριση του ζητήματος.

Ειδικότερα, οι δράσεις αυτές αποσκοπούν:

-στη μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων μέσω του προγράμματος στειρώσεων και εμβολιασμών

-στην απομάκρυνση των ζώων που έχουν κριθεί επικίνδυνα εξαιτίας της επιθετικής τους συμπεριφοράς, για την ασφάλεια των δημοτών και γενικότερα για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας

-στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αδέσποτων ζώων στο υφιστάμενο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς του Δήμου Κατερίνης

-στην ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω σε θέματα περίθαλψης, υιοθεσιών, κακοποίησης των αδέσποτων ζώων,  υποχρεώσεων των ιδιοκτητών στα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς ως προς την ηλεκτρονική σήμανση, τους εμβολιασμούς κ.α.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι, για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αρμόδια είναι η πενταμελής επιτροπή η οποία λαμβάνει υπόψη της, την πυκνότητα του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων, στην περιοχή, στην οποία επαναφέρονται. Για τα επανεντασσόμενα μάλιστα αδέσποτα ζώα, ο Δήμος έχει συστήσει σημεία παροχής τροφής και νερού, σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία.

Στην ενδεχόμενη περίπτωση κατά την οποία, το ζώο εμφανίσει επιθετική συμπεριφορά, τότε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία μεταφέρεται στο κυνοκομείο (σε ειδικό χώρο φιλοξενίας), παρακολουθείται από τους συμβεβλημένους κτηνιάτρους και τον εκπαιδευτή σκύλων, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να υιοθετηθεί.

Δυστυχώς όμως, η αύξηση του πληθυσμού και η δημιουργία αγελών από αδέσποτα προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από δεσποζόμενα ζώα, τα οποία εγκαταλείπονται στην τύχη τους από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες τους. Συνιστά πρωτίστως δείγμα πολιτισμού να εκλείψει αυτή η εγκληματική ανευθυνότητα μικρής ευτυχώς μερίδας πολιτών, οι οποίοι με την στάση τους αυτή θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν αδιάσειστα στοιχεία ότι: η Δημοτική μας αρχή μεριμνά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα για την όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση του θέματος των αδέσποτων. Σ’ αυτό το ιδιαίτερα δύσκολο έργο σας θέλουμε όλους συμπαραστάτες. Καλούμε τους πολίτες και τους εμπλεκόμενους συλλόγους και φορείς, να συζητήσουμε, να πορευτούμε με κατανόηση, διάλογο και να συνεχίσουμε το δρόμο, που ήδη έχουμε “ανοίξει” για την αποτελεσματική διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ