Μενού Κλείσιμο

Ανακοίνωση εκτέλεσης βολών στο πεδίο βολής φορητού οπλισμού Λιτοχώρου

  1. Η Στρατιωτική Υπηρεσία γνωστοποιεί, ότι το χρονικό διάστημα από 13 έως 16 Ιαν 24, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές βολές Πυροβολικού και βα ρέων όπλων Πεζικού με πραγματικά πυρά ημέρα και νύχτα, στο Πεδίο Βολής Αρ μάτων και στο Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου. 
  2. Επικίνδυνη περιοχή για τις βολές στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώ ρου, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τις περιοχές Ι. Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  – ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΜΑΝΤΡΕΣ – ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΝΤΑΚΟΥ – ΥΨΩΜΑ ΑΛΑ ΤΑΡΙΑ – ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ με συντεταγμένες: 

α. 40ο 07΄Β 22ο 25΄Α 

β. 40ο 15΄Β 22ο 25΄Α 

γ. 40ο 15΄Β 22ο 32΄Α 

δ. 40ο 07΄Β 22ο 32΄Α 

  1. Επικίνδυνη περιοχή για τις βολές στο Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού  Λιτοχώρου, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τις περιοχές ΥΨ. ΥΨΩΜΑ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΞΕΡΟΛΑΚΙ – ΞΕΡΟΚΑΜΠΙ – ΓΟΥΡΝΙΕΣ. 

α. 40ο 07΄Β 22ο 31΄Α 

β. 40ο 08΄Β 22ο 31΄Α 

γ. 40ο 07΄Β 22ο 30΄Α 

δ. 40ο 08΄Β 22ο 30΄Α 

  1. Στις παραπάνω περιοχές, είναι επικίνδυνη η παραμονή και η διέλευση  ανθρώπων, ζώων και οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης των  Πεδίων Βολής, για την αποφυγή ατυχημάτων. 
  2. Επισημαίνεται ιδιαίτερα, ότι στην περίπτωση που κάτοικοι της περιοχής  ανευρίσκουν μη διαρραγέντα βλήματα ή αντικείμενα που παραπέμπουν σε οποιο δήποτε είδος πυρομαχικού, απαγορεύεται να τα αγγίζουν και να τα μετακινούν  από τις θέσεις τους και πρέπει αμέσως, να ενημερώνουν τις πλησιέστερες στρα τιωτικές ή αστυνομικές αρχές. 

Εκ της Διοίκησης

Οι ειδήσεις της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ