Μενού Κλείσιμο

700.000 ευρώ μέσω ΕΣΠΑ

Η Π.Κ.Μ στηρίζει την Ακαδημία και τη Σχολής Εμπορικού Ναυτικού

Στον εξοπλισμό της Ακαδημίας και της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού, που εδρεύουν στη Νέα Μηχανιώνα, με τα πλέον σύγχρονα μέσα προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του ΕΣΠΑ.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας ενέκρινε την ένταξη και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας, με το ποσό των 700.000 ευρώ, αναγκαίου εξοπλισμού για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας (Σχολή Πλοιάρχων) και για τη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων Μακεδονίας, που έχουν την έδρα τους στη Ν. Μηχανιώνα.
Η ΑΕΝ Μακεδονίας μέσω του συγκεκριμένου έργου θα αποκτήσει έναν «προσομοιωτή Γεφύρας» και έναν «προσομοιωτή GMDSS», ενώ η ΔΣΕΜ/ΣΠΜ Μακεδονίας θα αποκτήσει ένα σύστημα προσομοίωσης πυρκαγιάς σε κλειστό χώρο.
«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει στην πράξη τις δομές ναυτικής εκπαίδευσης στη Νέα Μηχανιώνα. Η Ακαδημία είναι μια από τις δέκα της χώρας και η Δημόσια Σχολή μια από τις δύο που λειτουργούν πανελλαδικά και φροντίζουμε ώστε να δίνουν όλα τα απαιτούμενα εφόδια στα στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού μας. Στόχος μας, μέσω του εξοπλισμού με τα πλέον σύγχρονα μέσα, είναι να ενισχύσουμε το εκπαιδευτικό έργο στις δυο εκπαιδευτικές δομές. Με τον σύγχρονο εξοπλισμό, που παρέχουμε μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στις σχολές του Εμπορικού Ναυτικού στη Ν. Μηχανιώνα επιτυγχάνεται η εξειδίκευση του στελεχιακού δυναμικού. Δημιουργούμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, που θα ανταποκρίνεται ποσοτικά και ποιοτικά στις ανάγκες στελέχωσης των ελληνικών πλοίων. Η ενίσχυση και η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης ναυτικής εκπαίδευσης είναι αναγκαία, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και στο νέο διεθνές περιβάλλον στη ναυτική εκπαίδευση, που χαρακτηρίζεται από αναβάθμιση των προτύπων ποιότητας, αλλά και αποδοχή κοινών προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τον εξοπλισμό των σχολών μας με τα πιο σύγχρονα μέσα διασφαλίζουμε ότι όχι μόνο δεν υστερούν, αλλά παρέχουν όλα τα απαραίτητα εφόδια στα μελλοντικά στελέχη του Εμπορικού Ναυτικού της χώρας μας», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ