Μενού Κλείσιμο

3η Δεκέμβρη – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: Ζωή με ισότητα και αξιοπρέπεια!

Οι Συστάσεις του ΟΗΕ για την εφαρμογή της Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες, ισχυρή εντολή για τη χώρα μας, πολύτιμο εργαλείο για το αναπηρικό κίνημα!

Όταν κυρώθηκε η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, γνωρίζαμε ότι το πιο δύσκολο έργο μόλις ξεκινούσε: να γίνει η Σύμβαση πραγματικότητα και να φέρει ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία, παραδέχεται η Ε.Σ.Α. με Α., σε μήνυμά της για την σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.

Όπως αναφέρει, «Το αναπηρικό κίνημα διεκδικεί από τους φορείς λήψης αποφάσεων σε όλο τον κόσμο, όπως και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, να υποστηρίξουν την εφαρμογή της Σύμβασης και να μην αντιμετωπίζεται ως διακήρυξη, αλλά στην πραγματική της διάσταση, έχουσα ισχυρή ηθική και πολιτική αξία και θεσμοθετημένη νομική δεσμευτικότητα. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια χρυσή ευκαιρία για τις κυβερνήσεις και τις κοινωνίες να αλλάξουν και να πραγματοποιήσουν μια παραδειγματική στροφή στον τρόπο που αντιμετωπίζουνε τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και τον τρόπο συμμετοχής των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει ιστορική σχέση με τη Σύμβαση, αφού ως μέλος του EDF (European Disability Forum- Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία) συμμετείχε στην κατάρτισή της το από το 2003 έως το 2006 στη Νέα Υόρκη. Από τότε μέχρι σήμερα έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τόσο για να κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο όσο και για να ψηφισθούν οι εφαρμοστικοί της νόμοι. Παράλληλα και μέσω του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας, παρακολουθείται στενά η πορεία υλοποίησής της, αν και στη χώρα μας είναι ακόμη στα σπάργανα.

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών, εκτός των μεγάλων επιπτώσεων στο βιοτικό επίπεδο των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, είχε μεγάλο αντίκτυπο και στο θέμα των δικαιωμάτων. Σήμερα, στη λεγόμενη μεταμνημονιακή εποχή, πρέπει να μπει ψηλά στις προτεραιότητες της Πολιτείας η διασφάλιση άσκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, ώστε να μη καθιστούν παρίες της κοινωνίας. Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες πρέπει να γίνει αντιληπτή ως ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία στη δεσμευτική χρήση των οποίων υποχρεούται να συμμορφώνεται η Πολιτεία.

 3 Δεκέμβρη 2019, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η μετάβαση στη μετα- μνημονιακή εποχή, μας βρίσκει να είμαστε λίγες μόλις εβδομάδες μετά την δημοσίευση των συστάσεων της Επιτροπής του ΟΗΕ για την παρακολούθηση της Σύμβασης προς τη χώρα, μιας ιστορικής στιγμής για το αναπηρικό κίνημα και για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στη χώρα μας. Τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα έχουν πληγεί σκληρά από την λιτότητα και την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη φτώχεια και την περιθωριοποίηση. Η Επιτροπή για τη Σύμβαση του ΟΗΕ αυτό το αναγνώρισε και προσέφερε μια ισχυρή και ολοκληρωμένη δέσμη συστάσεων προς την Ελλάδα, σε συνέχεια της πρόσφατης εξέτασης της Ελλάδας για το ΠΩΣ το ελληνικό κράτος εφαρμόζει την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, αρχικά στις 26 Σεπτεμβρίου και οριστικά στις 29 Οκτωβρίου, δημοσίευσε τις Τελικές Παρατηρήσεις και Συστάσεις της προς την ελληνική κυβέρνηση, δηλαδή, το τι πρέπει δηλαδή να πράξει η Ελλάδα την επόμενη περίοδο, τόσο σε νομοθετικό όσο και εφαρμοστικό πλαίσιο, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις διατάξεις της Σύμβασης, για την ολοκληρωμένη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωής της χώρας, όπως άλλωστε επιτάσσει το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος.

Εμείς, το εθνικό αναπηρικό κίνημα, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά με τα μέλη μας και κάθε ενεργό κοινωνικό κύτταρο, για την εφαρμογή αυτών των Συστάσεων, έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία στη χώρα μας να αισθανθούν το όφελος της Σύμβασης άμεσα στις ζωές τους.

Η Διακήρυξη της 3ης Δεκέμβρη 2019 αποτελείται από τις προτάσεις και τις διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος προς την ελληνική Πολιτεία και κοινωνία, που συνιστούν το προτεινόμενο από την Ε.Σ.Α.μεΑ. Εθνικό Πρόγραμμα Στρατηγικής για την Αναπηρία, με ενσωματωμένες τις Συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ, σύμφωνα με τις επιταγές και τα άρθρα της Σύμβασης και του Συντάγματος.

Πάνδημο αίτημα και διεκδίκηση του αναπηρικού κινήματος της χώρας είναι η υιοθέτηση από την Πολιτεία της παρούσας πρότασης ως την απαιτούμενη ολοκληρωμένη, συνεκτική και μακροπρόθεσμη Εθνική Στρατηγική και σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της Σύμβασης, την εκπόνηση των οποίων συνιστά η Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία των Ηνωμένων Εθνών.

 Στη βάση των όσων αναφέρει η Σύμβαση και οι Συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ, το αναπηρικό κίνημα συνεχίζει να διεκδικεί μεταξύ άλλων:

Υποχρεώσεις της Πολιτείας (άρθρα 1-4)

Εναρμόνιση του νομικού και διοικητικού πλαισίου για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένου του μηχανισμού αξιολόγησης της αναπηρίας, με την πλήρη ένταξη του δικαιωματικού μοντέλου της αναπηρίας στους νόμους, τους κανονισμούς και τις πρακτικές του, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και σε όλη την επικράτεια, σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης, συνεκτικής και μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την εφαρμογή της Σύμβασης, με σαφή χρονοδιαγράμματα, δείκτες αναφοράς και πιστώσεις προϋπολογισμού.

Εξάλειψη στη νομοθεσία της υποτιμητικής γλώσσας που αναφέρεται στα άτομα με αναπηρία.

Νομοθετικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας από τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας, συμπεριλαμβανόμενης της πρόβλεψης συγκεκριμένων μέτρων, της εξατομικευμένης στήριξης και της προστασίας από την άρνηση εύλογων προσαρμογών σε όλες τους τομείς της ζωής.

Θεσμοθετημένη εκπροσώπηση, διαβούλευση με το Κράτος και συμμετοχή στις αποφάσεις του των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία και ενίσχυσή τους ώστε να επιτελούν τον σκοπό τους.

Ισότητα και μη διάκριση (άρθρο 5)

Βελτίωση της εφαρμογής προτύπων για συγκεκριμένα μέτρα και εξατομικευμένη στήριξη στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα στα σχολεία και σε σχέση με τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες με αναπηρία.

Θέσπιση της δευτερογενούς νομοθεσίας που προβλέπεται στο Άρθρο 74 του νόμου 4488/2017, ως εγγύηση της ίσης μεταχείρισης και της άρσης κάθε απαγόρευσης/ εμποδίου κατά των ατόμων με αναπηρία στους τομείς της εκπαίδευσης και της παροχής αγαθών και υπηρεσιών (εφαρμογή των υποστόχων 10.2 και 10.3 των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη).

Ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων µε αναπηρία που βιώνουν πολλαπλή διάκριση (γυναίκες, παιδιά, νέοι, άτομα με πολλαπλές αναπηρίες, Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες με αναπηρία κ.λπ.),με την προώθηση συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων και μέτρων που να αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων, την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής διάκρισης και βίας, ανάπτυξης ολοκληρωμένης στρατηγικής για προσβάσιμες υπηρεσίες και διασφάλισης του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Παιδιά με αναπηρία (άρθρο 7)

Μέριμνα για την ταχεία αποϊδρυματοποίηση των παιδιών με αναπηρία και αποτελεσματικά μέτρα που θα εγγυώνται το δικαίωμά τους να φροντίζονται από τους γονείς τους, την ευρύτερη οικογένεια, την ασφαλή ανάδοχη οικογένεια ή την θετή οικογένεια- παροχή στα παιδιά με αναπηρία ποιοτικής έγκαιρης παρέμβασης, καθώς επίσης και άλλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης, που να είναι εξίσου διαθέσιμες σε όλες τις αστικές και αγροτικές περιοχές, με τη διάθεση επαρκών πόρων, και σχεδιασμένων σε στενή διαβούλευση και με την ενεργό εμπλοκή των παιδιών με αναπηρία και των γονέων τους, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων.

Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής και προσβάσιμων υπηρεσιών για την πλήρη και αποτελεσματική εμπλοκή των παιδιών με αναπηρία σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους, ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις τους σε όλα τα θέματα που τα αφορούν.

Θεσμοθέτηση επιπλέον ουσιαστικών κινήτρων για τη συμμετοχή πολιτών στην αναδοχή, στην υιοθεσία και θέσπιση νομοθεσίας για την επαγγελματική αποκατάσταση παιδιών με αναπηρία.

 Προσβασιμότητα (άρθρο 9)

Θέσπιση των απαραίτητων νομικών και άλλων μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης κανονισμών και ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης, με τη σύσταση της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας για την προαγωγή της εξίσωσης των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία μέσω του «Καθολικού Σχεδιασμού», με επαρκείς πιστώσεις προϋπολογισμού και ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παρακολούθησης, σε στενή διαβούλευση και με την ενεργό εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων.

Απαραίτητα μέτρα που θα εγγυώνται την προσβασιμότητα του δομημένου περιβάλλοντος, των αγαθών και υπηρεσιών και ιδίως του συστήματος μεταφορών στις αστικές και αγροτικές περιοχές, στα δημόσια μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και θα παρέχουν κατάρτιση σε παρόχους υπηρεσιών, μηχανικούς, αρχιτέκτονες και πολεοδόμους για τα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία.

Απαλλαγή από βασανιστήρια και σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (άρθρο 15)

Αποτελεσματικά μέτρα ώστε οι συνθήκες διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στα ιδρύματα και σε οποιουδήποτε τύπου εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής και κράτησης για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, και άτομα σε καταστάσεις που προσομοιάζουν με αυτή του πρόσφυγα, να σέβονται την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρία και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Άρθρου 15 της Σύμβασης.

Συγκεκριμένα μέτρα και εξατομικευμένη στήριξη για φυλακισμένους και κρατούμενους με αναπηρία ώστε να καλύπτονται οι καθημερινές τους ανάγκες.

Μέτρα διασφάλισης και μηχανισμοί παρακολούθησης ενάντια στην κακομεταχείριση στα ιδρύματα και κάθε είδους εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται άτομα με αναπηρία, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι τραυματισμοί που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία στα εν λόγω ιδρύματα και τις εγκαταστάσεις καταγράφονται συστηματικά και γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές παρακολούθησης.

 Αυτόνομη διαβίωση και ένταξη στην κοινότητα (άρθρο 19)

Ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική, με σαφή και χρονικά δεσμευτικά μέτρα και διάθεση επαρκών πόρων, για αποτελεσματική αποϊδρυματοποίηση σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε Περιφέρεια της χώρας.

Θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού και ανάπτυξη των Στεγών Ανεξάρτητης και Υποστηριζόμενης Διαβίωσης με τη δημιουργία νέων, σε κάθε Δήμο της χώρας.

Ενεργός εμπλοκή των ατόμων με αναπηρία, μέσω των αντιπροσωπευτικών τους οργανώσεων, στην εκπόνηση στρατηγικών και προγραμμάτων αυτόνομης διαβίωσης που θα παρέχουν προσβάσιμες κοινοτικές υπηρεσίες, ειδικά σε τοπικό επίπεδο.

Δημιουργία πλαισίου προώθησης προγραμμάτων πρώιμης διάγνωσης – έγκαιρης παρέμβασης ως βασικό άξονα αποτελεσματικότερης και ουσιαστικότερης αποκατάστασης και κοινωνικής ένταξης του ατόμου με αναπηρία.

Αποσύνδεση των Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ. από τα Νοσοκομεία ένταξή τους στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας στους Δήμους, ώστε να λειτουργήσουν σύμφωνα με τους αρχικούς σκοπούς τους, δηλαδή την κοινωνική ένταξη και αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ