Μενού Κλείσιμο

1.500.000 ευρώ για έργα

Για παρεμβάσεις σε κοίτη και γέφυρα του Πέλεκα

Ένα σημαντικό κονδύλι από τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ που ενέκρινε ο κ. Χαρίτσης για σειρά αντιπλημμυρικών έργων στην Πιερία, αναμένεται να διατεθεί για την αποκατάσταση του Πέλεκα, μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν στην περιοχή από τις πλημμύρες του περασμένου Νοεμβρίου.

Να σημειωθεί πως άλλα 850.000 ευρώ (από το ίδιο κονδύλι) θα διατεθούν και για το Ξηρολάκι (Δήμος Δίου-Ολύμπου), επίσης μια περιοχή η οποία (και με πολύ μικρότερης έντασης καιρικά φαινόμενα από εκείνα του Νοεμβρίου), παρουσιάζει προβλήματα

Όπως αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα της βουλευτού Πιερίας Μπέττυς Σκούφα, μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα που συνέβησαν στην Πιερία 15 με 17 Νοεμβρίου, απαιτείται άμεσα ο καθαρισμός του ποταμού Πέλεκα και η αποκατάσταση βάθρων, πρανών και πασσάλων θεμελίωσης της γέφυρας του ποταμού, όπου μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις έχει σημειωθεί σημαντική διάβρωση της κοίτης με επιτακτική ανάγκη την ενίσχυση – αποκατάσταση των βάθρων και της περιοχής των πασσάλων θεμελίωσης.

Οι εργασίες στις οποίες θα διατεθούν τα χρήματα είναι συγκεκριμένες και περιλαμβάνονται σ’ αυτές: Καθαρισμός ρέματος από φερτές ύλες, διαμόρφωση και αποκατάσταση διατομών ρέματος ανάντι και κατάντι της γέφυρας, τοποθέτηση συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) για την προστασία των πρανών, των βάθρων του πυθμένα και των πασσάλων θεμελίωσης καθώς και ενίσχυση των μέτρων προστασίας και διάθεση υλικών προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών για την άρση επικινδυνότητας των συνοδών συνεπειών. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν εργασίες παρεμβάσεων στην κοίτη και στα πρανή του ρέματος «Πέλεκα», στο ύψος της υφιστάμενης γέφυρας επί της διασταύρωσης του ρέματος με την οδό «Δημοτικού Σταδίου».

Για την αποκατάσταση πρανών και διάβασης στο Ξηρολάκι θα δατεθούν 500.000 ευρώ. Το συγκεκριμένο έργο αφορά την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν στην διάβαση του Ξηρολακίου επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Δ6.

Για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή απαιτείται διευθέτηση της κοίτης στην συγκεκριμένη θέση και μέτρα αποκατάστασης όπως: Καθαρισμός ρέματος από λάσπη και φερτές ύλες, αποκατάσταση και επαναδιαμόρφωση ρέματος ανάντι και κατάντι της διάβασης, τοποθέτηση συρματοκιβωτίων (σαρζανέτ) για την αποκατάσταση της ευστάθειας των πρανών ως μέτρο προστασίας τους, διάθεση υλικών προς αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών για την άρση επικινδυνότητας των συνοδών συνεπειών και αποκατάσταση ιρλανδικού ρείθρου

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ