Μενού Κλείσιμο

«Οι αντικρουόµενες καταθέσεις για τους «23» του ΚΕΕΛΠΝΟ»

Άρθρο γνώμης

Του Χάρη Τζαμακλή

Βουλευτή Πιερίας του ΣΥΡΙΖΑ

«Η Εξεταστική Επιτροπή για τη διερεύνηση των σκανδάλων στην Υγεία κατά το χρονικό διάστηµα 1997 – 2014 ολοκληρώνει οσονούπω τις εργασίες της σε ό,τι αφορά την εξέταση των σχετιζόµενων µε το ΚΕΕΛΠΝΟ (Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων) ζητηµάτων (εµβόλια, διαφηµιστικές δαπάνες, αδιαφανείς διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα κ.ά.).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών διαβιβάσθηκε στη Βουλή και στην Επιτροπή δικογραφία, που αφορά στην απασχόληση 23 προσώπων στο ΚΕΕΛΠΝΟ από τον Ιούνιο του 2013 έως τον Μάιο του 2014. Την περίοδο, δηλαδή, που συµπίπτει µε τη θητεία στο υπουργείο Υγείας του κ. Αδωνι Γεωργιάδη.

Σε σχέση µε την απασχόληση των προσώπων αυτών, τα επίδικα θέµατα αλλά και τα ερωτήµατα που αναδείχθηκαν από τις (υπό τον τηλεοπτικό φακό της Βουλής δοθείσες) καταθέσεις των µαρτύρων είναι τα εξής:

α. Τι είδους συµβάσεις είχαν συναφθεί µεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και των 23 προσώπων;

β. Ποιο όργανο του ΚΕΕΛΠΝΟ έλαβε την απόφαση για την απασχόληση των 23 προσώπων;

γ. Το αντίτιµο για την απασχόληση των 23 προσώπων κατεβλήθη από την κρατική επιχορήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ ή από υπόλοιπο χορηγιών – δωρεών του παρελθόντος;

δ. Πού πράγµατι απασχολήθηκαν τα 23 πρόσωπα;

Οι µαρτυρίες, όσων από τους µάρτυρες δεν έκαναν χρήση του δικαιώµατος σιωπής, λόγω της ύπαρξης εκκρεµών δικογραφιών στις δικαστικές αρχές, και δέχθηκαν να καταθέσουν στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά µε την υπόθεση, συγκλίνουν ως προς τα κάτωθι:

Η απασχόληση των 23 προσώπων στηρίχθηκε σε «αναθέσεις έργου». Κατ’ ορθότερη νοµική ορολογία, οι µάρτυρες εννοούν ότι µεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ και των 23 προσώπων συνήφθησαν συµβάσεις έργου. Ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης κάθε σύµβασης, όλες έληξαν στις 30 Μαΐου του 2014. Το αντίτιµο για την απασχόληση των 23 προσώπων κατεβλήθη από υπόλοιπο χορηγιών–δωρεών του παρελθόντος.

αναπαντητα ερωτηµατα

Οι µαρτυρίες των ίδιων µαρτύρων δεν συγκλίνουν ως προς τα κάτωθι:

Κάποιοι µάρτυρες κατέθεσαν ότι η απόφαση για την απασχόληση των 23 προσώπων ελήφθη από το διοικητικό συµβούλιο του ΚΕΕΛΠΝΟ, ενώ άλλοι κατέθεσαν ότι δεν ελήφθη από το διοικητικό συµβούλιο. Κάποιοι µάρτυρες κατέθεσαν ότι το υπόλοιπο αφορούσε χορηγία του ΟΠΑΠ, ενώ άλλοι κατέθεσαν ότι αφορούσε και υπόλοιπο της δωρεάς από τον αντικαρκινικό έρανο. Κάποιος µάρτυρας κατέθεσε ότι από τα 23 πρόσωπα, τα 18 απασχολήθηκαν στο υπουργείο Υγείας, ενώ άλλος µάρτυρας κατέθεσε ότι στο ίδιο υπουργείο απασχολήθηκαν 13 πρόσωπα.

Τέλος, ουδείς µάρτυρας κατέθεσε αν οι συµβάσεις των 23 προσώπων ήταν έγγραφες ή προφορικές, ενώ κανένας δεν κατέθεσε βάσει ποιων στοιχείων προέκυψε υπόλοιπο χορηγιών–δωρεών των ετών 2007 και 2008, του οποίου (υπολοίπου) έγινε χρήση (καταβολή αµοιβών των 23 προσώπων) κατά τα έτη 2013 και 2014.

Στην ενδεχόµενη απορία των πολιτών σχετικώς µε τη σκοπιµότητα εξέτασης του συγκεκριµένου ζητήµατος από την Επιτροπή η απάντηση είναι η εξής: Κατά πρώτον, εξαιτίας των µνηµονιακών δεσµεύσεων της χώρας, κατά τα έτη 2013 και 2014 ίσχυε η απαγόρευση προσλήψεων στο Δηµόσιο και σε φορείς του Δηµοσίου (το ΚΕΕΛΠΝΟ επιχορηγείται από το Ελληνικό Δηµόσιο κατά 100%) και συγκεκριµένα επιτρεπόταν να προσλαµβάνεται ένας όταν συνταξιοδοτούνταν πέντε. Η γνωστή αναλογία πέντε προς ένα. Το ΚΕΕΛΠΝΟ, σύµφωνα µε όσα κατέθεσαν οι µάρτυρες, είχε αποφύγει την απαγόρευση αυτή δια της µεθόδου της σύναψης συµβάσεων έργου («αναθέσεις έργου» τις ονοµάζουν οι µάρτυρες). Αυτό είναι κατανοητό και µπορεί να δικαιολογηθεί (δεν εξετάζεται η νοµιµότητα στο παρόν σηµείωµα) στο µέτρο που στους συµβασιούχους έργου ανετίθεντο καθήκοντα και δράσεις σχετικές µε τους σκοπούς του ΚΕΕΛΠΝΟ σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (π.χ. εµφάνιση µίας επιδηµίας). Οταν, όµως, στους συµβασιούχους έργου ανετίθεντο καθήκοντα και δράσεις εκτός του πλαισίου των σκοπών του ΚΕΕΛΠΝΟ (π.χ. απασχόληση στο γραφείο του υπουργού Υγείας) δίχως να συντρέχει έκτακτη ανάγκη, αυτό δεν δικαιολογείται. Πιθανόν κάποιοι που απασχολήθηκαν δια του τρόπου αυτού να είχαν και άλλου είδους απασχόληση σε άλλον τοµέα. Για τη σύναψη της σύµβασης έργου (όπως κατετέθη από µάρτυρες), ο ενδιαφερόµενος κατέθετε στην Υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ βιογραφικό σηµείωµα.

Κατά δεύτερον, όταν δεν συντρέχει έκτακτη ανάγκη δεν δικαιολογείται η διάθεση κονδυλίων από την κρατική επιχορήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ για την απασχόληση προσώπων. Πιθανολογείται ότι η µόνιµη επωδός των µαρτύρων που εξετάσθηκαν (ότι, δηλαδή, το αντίτιµο για την απασχόληση των 23 προσώπων κατεβλήθη από υπόλοιπο χορηγιών – δωρεών του παρελθόντος) σχετίζεται µε τη γνώµη τους (µαρτύρων) ότι αν αποδειχθεί ότι δεν διατέθηκαν ποσά από την κρατική επιχορήγηση του ΚΕΕΛΠΝΟ για την καταβολή των αµοιβών των 23 απασχοληθέντων, τότε ουδεµία κατηγορία µπορεί να τους βαρύνει. Εν αναµονή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, λοιπόν».

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ