Μενού Κλείσιμο

Εκλογές Αθλητικών Σωματείων:  Μόνο με διορισμένο πρόεδρο εφορευτικής, από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο – Του Χρήστου Ξανθόπουλου

Διαβάζω το τελευταίο χρονικό διάστημα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ανακοινώσεις σωματείων που προκηρύσσουν εκλογές μέσω των γενικών τους συνελεύσεων.

 Ενδεχομένως να μην γνωρίζουν οι υπεύθυνοι παράγοντες , ότι σύμφωνα με τον τελευταίο Αθλητικό Νόμο, (4639/2019) ,για την διενέργεια εκλογών στα σωματεία τους πρέπει, της εφορευτικής επιτροπής να προεδρεύει δικηγόρος, ορισμένος από τον οικείο Δικηγορικό σύλλογο, μετ α από αίτηση του σωματείου.

Χωρίς την παρουσία δικηγόρου ορισμένου από τον Δικηγορικό σύλλογο τίθεται  περίπτωση ακυρότητας των εκλογών ή μη νόμιμης διεξαγωγής τους και δικαίωμα ένστασης κατ΄αυτών από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Μάλιστα όπως ρητά αναφέρεται ο νόμος υπερισχύει από κάθε διάταξη που προβλέπεται στο καταστατικό του σωματείου.

Παραθέτω το σχετικό άρθρο του τελευταίου αθλητικού νόμου προς γνώση και ενημέρωση των αθλητικών σωματείων , και προς αποφυγή παρερμηνειών  των σχετικών διατάξεων.

 Νόμος 4639/2019 – ΦΕΚ 185/Α/22-11-2019

  1. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα των αθλητικών σωματείων, των ενώσεων και των ομοσπονδιών, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων των ενώσεων σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες, διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του εκάστοτε αθλητικού φορέα, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο εν λόγω φορέας. Εάν πρόκειται για αθλητικές ενώσεις ή ομοσπονδίες, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα υπόλοιπα μέλη των εφορευτικών επιτροπών εκλέγονται από το σώμα της οικείας Γ.Σ.. Η παρούσα ρύθμιση κατισχύει κάθε διαφορετικής πρόβλεψης στα καταστατικά των αντίστοιχων αθλητικών φορέων.

Αν θέλετε να λαμβάνετε εγκαίρως τις ειδήσεις πατήστε εδώ

Οι ειδήσεις της Κατερίνης και της Πιερίας με ένα κλικ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ