Ενημέρωση για υποβολή αιτήσεων, για την έκδοση αδειών χρήσης νερού

Γράφτηκε από τον 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κατερίνης: 

 

 

Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση των δημοτών, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, ανακοινώνει στο ενδιαφερόμενο κοινό, τις πρόσφατες τροποποιήσεις σειράς διατάξεων, οι οποίες σχετίζονται με την αδειοδότηση και λειτουργία υδροληψιών πάσης φύσεως (π.χ. άδεια χρήσης νερού, ηλεκτροδότηση υδροληψιών αγροτικής χρήσης, επιβολή κυρώσεων, εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας κ.λ.π.). Οι παραπάνω διατάξεις τίθενται σε ισχύ με τη νέα Κ.Υ.Α. α.π. οικ. 140424/6-Μαρ-2017 (ΦΕΚ 814 Β/14-Μαρ-2017) «περί έκδοσης αδειών χρήσης νερού και αδειών εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων πόρων». 

Παράλληλα, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κατερίνης, καλεί για την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων, όπως π.χ. μη υποβολή αίτησης άδειας χρήσης νερού ή μη παραλαβή άδειας χρήσης νερού κ.ο.κ.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων υδροληψιών, οι βασικές τροποποιήσεις συνοψίζονται ως εξής:

-Καταργείται η υποχρέωση υποβολής αίτησης – δήλωσης για εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ., με μόνη εξαίρεση την περίπτωση ανενεργών υδροληψιών.

-Η παλαιότητα της χρήσης νερού πρέπει να αποδεικνύεται με πρόσθετα στοιχεία για ήδη υποβληθείσες αιτήσεις (αν δεν έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ μέχρι τις 31-12-2014), καθώς επίσης και για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 14 Μαρτίου 2017.

-Για όσους αυτοβούλως κινούν τη διαδικασία αδειοδότησης επιβάλλεται πρόστιμο €150 (στην περίπτωση που έχει υποβληθεί αίτημα εγγραφής στο ΕΜΣΥ). Άλλως, το πρόστιμο είναι €250.

-Στην περίπτωση καταγγελίας ή διαπίστωσης μη αδειοδοτημένης χρήσης νερού προβλέπονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις (αυξημένα πρόστιμα, σφράγιση υδροληψιών κ.λ.π).

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία ηλεκτροδότησης υδροληψιών αγροτικής χρήσης, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που έχει λήξει ή δεν υπάρχει άδεια χρήσης νερού, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι έως τις 15 Μαΐου 2017, να μεριμνήσουν για την υποβολή στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, βεβαίωσης του Δήμου Κατερίνης σχετικά με την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας χρήσης νερού.

Σημειώνεται ότι η βασική διαδικασία αδειοδότησης και το περιεχόμενο του φακέλου δικαιολογητικών παραμένουν αμετάβλητα.

Εντός των ορίων του Δήμου Κατερίνης αρμόδια Υπηρεσία για την υποδοχή των αιτήσεων παραμένει ο Δήμος Κατερίνης.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη:

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κατερίνης, Τμήμα Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αγροτικής Οδοποιίας,

τηλ. 2351350460 και 2351350459 (Πλατεία Δημαρχείου, Κατερίνη 601 33, 2ος όροφος, γραφεία Νο 1 και Νο 8).

 

 

 

 

Τελευταία νέα...

Ευχαριστώ και Παρακαλώ

Ευχαριστώ και Παρακαλώ

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 09:41
Τέτοια ώρα... τέτοια λόγια!!! 28-04-2017

Τέτοια ώρα... τέτοια λόγια!!! 28-04-2017

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 09:38
Πόσιμο νερό, Πηγή ζωής

Πόσιμο νερό, Πηγή ζωής

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 09:36
Ο Κ. Καραγκούνης στην Κατερίνη

Ο Κ. Καραγκούνης στην Κατερίνη

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 09:33
Ανοιχτή πρόσκληση στους εθελοντές

Ανοιχτή πρόσκληση στους εθελοντές

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 09:31
«Ευχαριστώ» και... προειδοποίηση

«Ευχαριστώ» και... προειδοποίηση

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 09:27
Γιορτή γνώσεων!

Γιορτή γνώσεων!

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017 09:24
Δεδομένη η συνεργασία

Δεδομένη η συνεργασία

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 17:54
Η 1η Μάη είναι απεργία!

Η 1η Μάη είναι απεργία!

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 17:53
Πάρκο μελλοντικών... οδηγών

Πάρκο μελλοντικών... οδηγών

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 17:51

Πανελλήνιο Εφήβων: ΑΣΠ Προμηθέας

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 09:38
Μαθητές συνομιλούν με κοσμοναύτη

Μαθητές συνομιλούν με κοσμοναύτη

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 09:36
«Πόντος, οι Μεγάλες Ώρες»

«Πόντος, οι Μεγάλες Ώρες»

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 09:35
Με δική τους πύλη... ενημέρωσης!

Με δική τους πύλη... ενημέρωσης!

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 09:33
Τέτοια ώρα... τέτοια λόγια!!! 27-04-2017

Τέτοια ώρα... τέτοια λόγια!!! 27-04-2017

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 09:15
Όλα δείχνουν συμφωνία

Όλα δείχνουν συμφωνία

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017 09:14
Συνεργασία με αποτελέσματα

Συνεργασία με αποτελέσματα

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 17:10
Αγορά ευκαιριών υπό προϋποθέσεις

Αγορά ευκαιριών υπό προϋποθέσεις

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 17:08
Κανονική δομή φιλοξενίας

Κανονική δομή φιλοξενίας

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 17:06
Ο Κ. Καραγκούνης στην Κατερίνη

Ο Κ. Καραγκούνης στην Κατερίνη

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 09:24
Η «κιβωτός» του Ομήρου

Η «κιβωτός» του Ομήρου

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 09:22
Από την Κύπρο με αγάπη

Από την Κύπρο με αγάπη

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 09:20
Τέτοια ώρα... τέτοια λόγια!!! 26-04-2017

Τέτοια ώρα... τέτοια λόγια!!! 26-04-2017

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017 09:14
«
»